De Genetische Kaart Van De Mensheid, Deel 2

laitman_553Het Verborgen Gen

Vraag: Is er iets in de genen van het menselijk DNA dat bekend is in de Wijsheid van Kabbalah, maar niet bij genetici?

Antwoord: Er bestaat een toegevoegde spirituele lading, dit blijft geheim voor een gewoon mens.

In het volk Israël waren er in verschillende generaties bijvoorbeeld mensen die niet Joods geboren waren, maar zich aansloten bij het volk en daar heel belangrijke mensen werden, hoewel zij aanvankelijk ogenschijnlijk geen Joodse genen hadden. Dergelijke gevallen kwamen veel voor, vooral in de tijden van de Tempel.

Hieruit blijkt dat het dus niet noodzakelijk is dat deze informatie via het fysieke lichaam wordt doorgegeven, via de ouders. Er is een deel spirituele informatie die leidt tot innerlijke spirituele ontwikkeling en een mens ertoe dwingt om zijn bestemming te vervullen, zonder dat er enig verband met de ouders bestaat.

De ouders van Rabbi Akiva waren bijvoorbeeld niet Joods van geboorte, zij bekeerden zich later tot het Jodendom. Maar dat belette niet dat hun zoon een belangrijke joodse wijsgeer werd, één van de grootsten in de geschiedenis van Israël. Waar komt dat vandaan? Het blijkt dat we het geestelijk DNA, de wortel van de ziel, niet kunnen beoordelen vanuit het DNA materiaal.

De wortel van de ziel is een onderdeel van het systeem van Adam HaRishon. Adam is geen mens, maar een spiritueel systeem waarin we allemaal worden opgenomen door onze gecorrigeerde verlangens. Dan verenigen we ons allemaal in één spiritueel lichaam. Een dergelijk spiritueel lichaam, waarvan alle delen in harmonie verenigd zijn, noemen we Adam, de eerste mens.

Als ieder mens zijn verlangens corrigeert en bereid is om zich te verenigen met gelijkvormige gecorrigeerde verlangens van andere mensen die ernaar op zoek zijn om zich als broeders in één lichaam, in één verlangen, met elkaar te verenigen, zijn we allemaal verbonden.

Dan voelen we in deze verbinding de eerste mens, Adam HaRishon, één samengevoegd verlangen dat uit vele persoonlijke verlangens is gevormd. Een ieder annuleert zijn egoïsme en verbindt zich met anderen boven het ego uit, om samen met hen in één verlangen te zijn, als in één lichaam.

Er zijn zielen, afzonderlijke delen van Adam, die sterk verlangen naar deze eenheid, zij worden beschouwd als hoge zielen. Er bestaan ook mensen die er niet zo enthousiast voor zijn en er zijn zelfs mensen die er volkomen onverschillig tegenover staan.

Zo’n spirituele gen, die we een Reshimo noemen, is in ieder menselijk wezen in de wereld aanwezig, het verlangen naar eenheid: positief, negatief of totaal niet.

From KabTV’s “A New Life” 7/12/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed