Zijn Vluchtelingen Heilzaam?

Laitman_419Opmerking: Uit studie blijkt dat de Amerikanen de conclusie hebben getrokken dat vluchtelingen geen molensteen zijn om de nek van het land dat hen onderdak geeft. Integendeel, de monetaire hulp die aan hen wordt gegeven, betekent een krachtige impuls voor de economie.

Het onderzoek werd echter gedaan in de kampen voor vluchtelingen uit Afrika. Er werd hulp geboden in de vorm van levensmiddelen. De vluchtelingen verkochten ze en het geld werd geïnvesteerd in de economie van het land.

Antwoord: Dit zal absoluut niet tot een oplossing leiden, want vluchtelingen moeten worden opgenomen en zij moeten zich in die landen aanpassen aan een andere manier van leven.

In de allereerste plaats moet er absorptie en aanpassing op cultureel gebied plaatsvinden. Dit kan niet geïmplementeerd worden omdat de vluchtelingen op basis van hun religie, hun infrastructuur, hun intenties en hun plannen, een heel vijandige houding hebben ten opzichte van de ontvangende landen. De vluchtelingen houden vast aan een nauwkeurig plan voor de verovering van deze landen, zij willen controle uitoefenen en van deze landen een kalifaat maken. Daarom heeft alles wat er gezegd wordt over hun schijnbare bijdrage aan de vooruitgang van de economie geen enkele betekenis. De Amerikanen voeren hun beleid uit en geven het een impuls om de publieke opinie op zijn minst een beetje te verzachten.

De vluchtelingen hebben in geen enkel land economische heropleving of herstel gebracht. Ze willen niet werken, niet leren en zich niet aanpassen aan de burgers. Zij maken deel uit van een enorm grote valuta doorstroming: het land geeft hen geld en zij geven dat geld aan het land terug via inkopen, dit kan echter ook gedaan worden door de bewoners van de betreffende landen.

Vraag: Volgt hieruit dat men moet zorgen voor culturele integratie en educatie van de vluchtelingen, omdat het niet langer mogelijk is om de stroom van migratie tegen te houden?

Antwoord: Helaas, Europa “ligt onder” hen. We kunnen hen vergelijken met parasitaire bacteriën in een goede, voedende omgeving. Dit is nu precies wat er in deze tijd op het Europese continent gebeurt.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 6/21/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed