Verlangen Waardoor Een Mens Tot Leven Wordt Gewekt

Dr. Michael LaitmanVraag: Blijft dat wat we op spiritueel gebied meemaken op ons pad in ons aanwezig?

Antwoord: Zonder enige twijfel blijft alle spirituele informatie van alles wat we door de geschiedenis heen meegemaakt hebben in ons opgeslagen. Nu moeten we er geleidelijk aan voor zorgen dat dit bewust wordt in ons en dat we het gaan implementeren.

Daarom moet de verspreiding van de Kabbalistische kennis eerst gericht worden op degenen die zich er zeer betrokken bij voelen.

Vraag: Denkt u nu aan de tien verloren stammen waarvan we tot nu toe niet weten waar zij wonen?

Antwoord: Nee, daar houd ik me helemaal niet mee bezig. Het is mijn taak om te werken met degenen die zich verder willen ontwikkelen. Langzamerhand verspreiden wij de zaden van kennis aan alle mensen die een verlangen hebben om over de spirituele wereld te leren, om het Doel van het leven te bereiken, om “het land Israël binnen te gaan” en dit nu, in dit leven willen realiseren.

Vraag: Kunnen we zeggen dat uw niet-Joodse studenten op de een of andere manier te maken hebben met de verloren stammen?

Antwoord: Voor nu is dit niet belangrijk. Als een mens een verlangen heeft, is hij zo ver dat hij de spirituele wereld kan bereiken.

Van over de hele wereld komen er mensen naar onze congressen, ze besteden geld en tijd om niet meer dan een paar dagen bij ons te zijn. Wat een groot en verheven verlangen! We moeten respect voor hen hebben, hen liefhebben en hoogschatten, niet hun buitenkant maar het verlangen naar de Schepper dat Hij in hen wekt.

Vraag: Als u zegt dat u van een mens houdt, betekent dit dan dat u juist van dit punt in hem houdt?

Antwoord: Ja, precies dit! Van niets anders! De rest is een dier dat vandaag leeft en morgen sterft.

Vraag: Heeft u een gebed zodat dit verlangen in een mens blijft leven, zodat het hem lukt om zich erin vast te blijven bijten?

Antwoord: Ik bid voortdurend voor alle studenten, voor zover dit in mijn vermogen ligt. De rest hangt van hen af. Aan ieder mens is vrijheid van keuze gegeven en een ieder moet dat zelf realiseren. Wij hopen dat dit met de hele wereld zal gebeuren.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/17/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed