Mythen Over Kabbalah Uit De Weg Ruimen, Deel 12

Laitman_137PARDESS Begint Met Geheimen

Vraag: Als we de Torah niet letterlijk kunnen opvatten omdat de Torah over de spirituele wereld gaat, hoe kunnen we dan gaan begrijpen wat er geschreven staat?

Antwoord: Baal HaSulam legt in de Introduction to The Study of Ten Sefirot uit dat de gehele Torah verdeeld is in PARDESS: Pshat (eenvoudige uitleg), Remez (hint), Drush (allegorie) en Sod (geheim).

De Vilna Gaon legt uit dat de studie van de Torah bij het geheim begint en niet bij de eenvoudige uitleg. Dit betekent dat de studie in de volgende volgorde plaatsvindt: Sod (geheim), Drush (allegorie), Remez (hint) en pas helemaal aan het einde Pshat (eenvoudige uitleg).

Als we de Torah gaan lezen, begrijpen we niets van de inhoud, we denken dat het over een soort sprookje gaat of een historisch verhaal, niets meer. Daarom is de Torah een geheim voor ons.

Pas later, door de studie van Kabbalah, dringen we dieper in de Torah tekst door, dan gaan we begrijpen wat er over de innerlijke wereld staat geschreven, over de Krachten van onze ziel en de Krachten die ons besturen. De Torah verandert eerst in een allegorie, vervolgens in een hint en tenslotte wordt de Torah eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen voor ons.

Israeli Radio Program 103FM, 2/28/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed