Hoge Krachten Of Hoe wij Onze Lotsbestemming Kunnen Veranderen

laitman_572_03Vraag: Kunt u de term ‘Hoge Krachten’ definiëren?

Antwoord: De Krachten die in de Hoge wereld werkzaam zijn, zijn altruïstische Krachten, en de lage krachten die in onze wereld werkzaam zijn, zijn egoïstische krachten, daardoor zijn we allemaal egoïstisch. De Schepper zegt vanaf het begin: “Ik heb de neiging tot het kwaad geschapen …, ” dit betekent dat je je, als je problemen of klachten hebt, tot Mij persoonlijk moet wenden. Dan voegt Hij meteen toe: “Ik heb de Torah als een kruid geschapen.”

Onze wereld is de belichaming van al het kwaad dat in ons is geschapen. De kwade kracht, het egoïsme, is de kracht die gedachten en daden voortbrengt die alleen op de mens zelf gericht zijn, op zijn eigen plezier, kortstondig, dit wordt nu op alle niveaus van de natuur onthuld: op het minerale niveau, het vegetatieve, het animale niveau en in de mens. Als we alleen voor onszelf leven, wordt dat ‘kwaad’ genoemd, want zo’n leven is kort en onvolkomen. We zijn altijd in onszelf opgesloten, we bevredigen onze behoeften onmiddellijk om onszelf in een meer of mindere comfortabele staat te handhaven.

Laten we ons eens voorstellen dat wij een machine hebben bedacht die enige tijd alleen maar werkt om zijn functie in stand te houden en dan blij het leven laat. Wat is dit voor een inefficiënt, onproductief product van de Schepper: een mens die allen maar aan zichzelf denkt en ten gevolge daarvan alleen maar een negatief effect heeft?

Aanvankelijk was er geen intentie om een biologische machine te creëren zoals de mens – en in het algemeen de gehele natuur – om alleen te leven om zich met veel pijn en veel narigheid voort te planten. In onze huidige situatie bestaat het verlangen van het menselijk leven er uit om op de een of andere manier te overleven, zo min mogelijk te lijden en uiteindelijk dit harde, tijdelijke leven te verlaten om vervolgens uiteen te vallen in elementaire deeltjes en, om het maar eenvoudig te zeggen, weg te rotten. Natuurlijk kunnen we hierin geen enkele perfectie ontdekken en in deze handeling van de Schepper is niets te vinden dat zou getuigen van iets hogers, van wijsheid of doelgerichtheid.

Daarom kunnen we geen enkele wijsheid ontdekken in ons bestaan, integendeel: vanaf het eerste moment dat een mens op deze wereld komt, komt hij steeds dichter bij zijn dood. En als het leven zo kort is, is er niets in te vinden dat van nature goed is. Deze schepping kan niet door een absoluut perfecte Schepper gecreëerd zijn, en dat wij leven past niet in Zijn plan om te scheppen met het doel om vreugde te brengen.

Wij kunnen niet begrijpen hoe de Schepper, die absoluut en volmaakt is, zo’n wereld heeft kunnen scheppen. Wat wij meemaken in ons leven past niet in Zijn scheppingsplan om Zijn schepselen vreugde te brengen.

Het is de Scheppingsgedachte om de schepselen gelukkig te maken zodat zij de Schepper kunnen prijzen en op Hem kunnen gelijken, zodat wij hetzelfde niveau van perfectie en eeuwigheid kunnen gaan bereiken waarop Hij bestaat. Om ons naar Zijn niveau op te heffen, een niveau dat totaal tegengesteld is aan het niveau waarop wij geboren zijn en in deze wereld leven, is aan ons het Hoge Licht gegeven, de Hoge Kracht, en er is ook een handleiding waarin staat hoe wij die Kracht kunnen stimuleren, er met nadruk om kunnen vragen en die Kracht voldoening kunnen geven, zodat deze Kracht ons geleidelijk aan zal veranderen en ons zal opheffen naar Zijn niveau van eeuwigheid en heelheid.

Dit niveau is volkomen verschillend van het fysieke niveau dat gekarakteriseerd wordt door het tijdelijke egoïstische verlangen om onszelf ogenblikkelijk te vervullen, ongeacht wat er later zal gebeuren. Een waarachtig altruïstisch niveau is niet gelijk aan wat wij in onze wereld altruïsme noemen, het is een intentie om boven ons egoïsme uit te stijgen en een vorm te verkrijgen die tegengesteld is aan egoïsme.

Daarom staat er geschreven: “Ik heb een tegengestelde wereld gezien.” Het gaat erom dat we dit in onze wereld bereiken. Met andere woorden: terwijl we in ons egoïsme leven, moeten we dit gaan veranderen, er bovenuit stijgen en het binnenste buiten keren. Wij hebben daar echter geen kracht voor, geen capaciteiten en we begrijpen niet hoe we dat moeten doen. We lijden alleen maar omdat we op deze manier bestaan.

Volgens de Wijsheid van Kabbalah betekent het feit dat iemand lijdt dat je al met hem kan praten, want omdat hij een egoïst is, wil hij af van het lijden, het ego. Als we hem helpen om zich te bevrijden van wat hem voortdurend onder druk zet, waardoor hij tegenslagen ervaart en vernederingen, zal hij het waarschijnlijk met ons eens zijn. De Wijsheid van Kabbalah biedt dit aan.

Kabbalah was verborgen in de periode dat we nog geen teleurstelling voelden over ons egoïsme en dachten dat het op de een of andere manier wel mogelijk was om ermee te leven, dat we toch wel een soort relatie met elkaar konden opbouwen. Maar toen we ons realiseerden dat we op het ergst denkbare noodlot afstevenden, werd de Wijsheid van Kabbalah onthuld. Als een mens gaat voelen dat het einde van de beschaving in zicht komt, als hij niet langer meer in een stralende toekomst gelooft en zichzelf gaat afvragen wat de betekenis van het leven is, bevindt hij zich in een situatie waarvoor de Wijsheid van Kabbalah een oplossing biedt. Deze oplossing is de volgende: de natuur van de mens veranderen in een tegenovergestelde natuur en zo een staat bereiken die voor eeuwig absoluut gelukkig is, dit in tegenstelling tot onze huidige staat, deze is eindig, miserabel en slecht. Maar we kunnen op deze manier onze lotsbestemming veranderen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/20/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed