Wie Zullen De Jordaan Oversteken?

laitman_740_02Torah, Dewariem 3:23 – 3:25: In die tijd smeekte ik tot de Eeuwige: “Mijn Heer, Eeuwige God, U hebt Uw dienaar eerst een begin van inzicht gegeven van Uw goedheid en van Uw sterke hand. Inderdaad, zou er een macht in de hemel en op de aarde zijn die zulke werken en zulke machtige daden als de Uwe zou kunnen verrichten? Laat me toch oversteken en dat mooie land zien dat aan de overkant van de Jordaan ligt, dat mooie bergland en de Libanon.” (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Vraag: Het pad van Mozes was zo moeilijk. Hij leidde halsstarrige mensen uit Egypte en bracht hen naar het land Israël! Had hij niet het recht om ook dat land binnen te gaan?

Antwoord: Als spirituele eigenschappen zich in mensen kleden en mensen van daaruit spreken, lijkt het inderdaad heel dramatisch.

In feite is het zo dat Mozes in elk mens leeft. Een mens die door spirituele staten heen gaat, laat een gebed opstijgen: “Geef mij de kracht om mezelf te blijven vernieuwen naar volledige gelijkvormigheid met de Schepper om zo de eigenschap van liefde te gaan ervaren.”

Maar de eigenschap die we Mozes noemen kan deze Rubicon niet oversteken, dat wil zeggen: hij kan de Jordaan niet oversteken. Het enige wat in zijn vermogen ligt is de beklimming van de berg Nebo, vanwaar hij het land Israël van verre ziet, door Israël te zien, verricht hij een correctie, hij kan het gehele land zien van de Libanon tot aan het zand van de Sinaï, vanaf de berg Nebo naar het westen, naar de zee, en zo kan hij het zegenen, dat wil zeggen: alle eigenschappen van dit land naar de volgende staat brengen, naar het volgende niveau.

Op deze wijze voltooit de eigenschap, genaamd Mozes, namelijk de grootste gelijkvormigheid met de Schepper, zijn werk op dit niveau, daarom staat er geschreven dat hij sterft. In plaats daarvan verheffen zich de volgende twee krachten: Joshua en het volk Israël.

De nieuwe generatie die in de woestijn was geboren onder het gezag van Joshua, gaat het land Israël veroveren. Nu is het noodzakelijk om een begin te maken met nieuwe ideologische problemen en verhelderingen. Mozes had daar echter geen verbinding mee.

Een oorlog met het nieuwe egoïstische niveau, ‘het land Israël’ genaamd, is geen eenvoudige taak. Er moeten zeven basiseigenschappen, zeven zogenoemde naties die in het land Israël wonen, gecorrigeerd worden, veranderd worden, uitgeput en gedood worden. Pas als deze grote, lelijke, omvangrijke laag gecorrigeerd is, is het mogelijk om een Tempel te bouwen, een kli (vat) die gevuld zal worden met de bedoeling om te geven.

Vraag: Dan blijkt toch dat er schaapherders naar het land Israël gingen en dat landbouwers het land introkken?

Antwoord: Ja, nu gedragen deze eigenschappen zich op een volkomen andere manier. Zij beginnen nu aan een volkomen ander soort werk, namelijk het werk met de aarde en de vijanden. Er kan niets overgeslagen worden. Het land moet geploegd worden, tegenstanders moeten gedood worden, het volk moet zich in het gehele land vestigen en de juiste wetten herstellen. Het werk op dit nieuwe spirituele niveau dat bereikt is, is speciaal en gecompliceerd.

Daarom is Joshua, die het leiderschap van Mozes accepteerde, een veroveraar, Mozes is een leraar.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/10/16

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: