Wat Is God?

Laitman_109Vraag: U zegt dat er geen God is, wat is er dan wel?

Antwoord: Er is een Hoge Kracht die onze wereld bestuurt, ontwikkelt en vervult. Wij kunnen er alleen over spreken in de mate waarin we deze Kracht ontdekken. Deze Kracht wordt “Bore” (Schepper) genoemd, “Bo – Re” betekent: kom (ontdek) en je zult zien.

Als mensen denken dat God bestaat, maar dan in een fysieke vorm, gelijkend op een mens, is dat eenvoudigweg een misvatting over het geheel van de Natuur. We spreken altijd over dat wat in relatie tot ons allen bestaat. Als een mens deze Kracht niet in zijn innerlijk onthult, bestaat Hij ook niet. Als hij deze Kracht ontdekt, bestaat Hij.

Opmerking: De Wijsheid van Kabbalah stelt dat “Atzmuto – Zijn essentie” aanwezig is, een soort plan of programma.

Antwoord: Zeker, maar daar kunnen we niet over spreken. Dit is de Aanvangskracht van de Natuur die zich buiten het bereik van de mens bevindt. Wij kunnen alleen bereiken wat zich in ons verlangen om te ontvangen bevindt, dat door Hem geschapen is.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/13/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed