Mannen En Vrouwen En De Behoefte Aan Vervulling

Laitman_632_3Vraag: Waarom bestuderen in onze tijd meer vrouwen dan mannen de Wijsheid van Kabbalah?

Antwoord: In feite is het zo dat vrouwen het meer verdienen dan mannen om de Wijsheid van Kabbalah te bestuderen. Dit houdt verband met het feit dat in onze wereld een vrouw meer leegte voelt dan een man, ze voelt zich niet tevreden.

Vrouwen zijn te afhankelijk van mannen. In deze wereld kan een man zich met vele genoegens vervullen, terwijl een vrouw vervulling krijgt door een man aan haar zijde, zoals in de spirituele wereld Malchut (het verlangen om te ontvangen) wordt vervuld door Zeir Anpin (de Schepper).

Dus omdat vrouwen geen vervulling krijgen, bevinden zij zich in een grotere depressie, in de leegte. Daarom verlangen zij meer naar de Wijsheid van Kabbalah, in een poging om daardoor voldoening te vinden. Als een vrouw de juiste stappen onderneemt, vindt  ze zeker vervulling in een groep die de Wijsheid van Kabbalah bestudeert. Via internet zijn onze lessen openbaar om vrouwen de mogelijkheid te bieden om evenveel kansen te hebben om te studeren als de mannen.

Vraag: Wat voor soort vervulling hebben vrouwen nodig? Worden ze door dezelfde dingen vervuld als de mannen?

Antwoord: Ja, maar het feit is dat een vrouw – op welke wijze dan ook – vervulling krijgt via de mannengroep. Een vrouwengroep kan zichzelf niet vervullen. Zo’n groep moet ​​naast een mannengroep bestaan.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/6/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed