De Keuze Is Engeland

laitman_273_02Commentaar: 23 juni 2016 was een belangrijke dag, er werd in Engeland een referendum gehouden over het verlaten van de Europese Unie. De Britse premier James Cameron richtte zich tot het Joodse publiek met het verzoek om ten gunste van de voortzetting van het EU lidmaatschap te stemmen en hij voegde er zijn mening aan toe: “Wij zullen jullie op alle mogelijke manieren helpen en Europa aanmoedigen om Israël te steunen.”

Antwoord: In feite is Engeland het meest antisemitische land. En hoewel de premier precies het tegenovergestelde zegt, is het – gezien het diplomatieke verleden van Groot-Brittannië – absoluut anders.

Commentaar: Iedereen wacht met angst en bezorgdheid op de uitkomst van het referendum, want het zal veel gevolgen met zich meebrengen, afhankelijk van de vraag of Engeland lid van de EU blijft of de EU verlaat.

Antwoord: Als we het hebben over tactiek, namelijk het plan voor de nabije toekomst, is dit resultaat niet gunstig voor de EU vanwege de vele en diverse overeenkomsten die door Engeland zijn ondertekend, in deze context zal het nodig zijn om nieuwe overwegingen te maken.

Het zou zo kunnen zijn dat de breuk ten aanzien van de wederzijdse verplichtingen aan beide kanten enkele miljarden dollars zal kosten om alles weer op orde te krijgen. Maar geleidelijk aan zal alles zijn loop krijgen. Men zegt dat de afscheiding geleidelijk zal verlopen en dat de ontmanteling en de losmaking van Engeland van de Gemeenschappelijke Markt zelfs een decennium in beslag kan nemen.

Vraag: Hoe zal dit voor de Europese Unie zijn?

Antwoord: De aangesloten landen van de EU zullen het gevoel krijgen dat het mogelijk is om de Gemeenschappelijke Markt te verlaten en zullen dan ook een begin maken om dat te doen.

Er zal een paradoxale situatie ontstaan in Europa: De Duitsers verstrekten leningen aan iedereen, dus nu is iedereen volledig afhankelijk van hen. Ook al gaat het om een financiële verplichting, het maakt het voor Duitsland mogelijk om zelfs politieke orders te geven. Er zullen ongelijke wisselkoersen bij politieke monetaire transfers worden gehanteerd.

In Engeland ligt de boekhouding wat eenvoudiger, ze kunnen het zich veroorloven om de EU te verlaten. In de toekomst zal deze Unie in ieder geval uit elkaar vallen omdat er in Europa niets werd gedaan om de landen en volkeren samen te brengen en iets gemeenschappelijks te ontwikkelen. Wat hen verenigde was de vrije toegang van het ene land naar het andere en wat de ‘Gemeenschappelijke Markt’ wordt genoemd.

Het feit dat men dicht bij elkaar woont zegt niets. Integendeel, het kan nadeliger zijn dan eenheid.

Commentaar: In principe gebruikten ze het concept eenheid als basis van een religieus principe ….

Antwoord: Tegenwoordig heeft men geen religieuze principes meer. Religie verbindt niet, dat bestaat niet meer. Alleen de islam verbindt mensen, in alle Europese landen neemt de islam succesvol toe. Voor de islam in het algemeen is het niet van belang of dit in Frankrijk, Duitsland, Italië of Spanje gebeurt. Voor hen is alleen het woord ‘omvorming’ belangrijk. In principe is de strategie heel eenvoudig.

Als Engeland in de Unie wil blijven, zal het er blijven. En zo niet, dan zal het in elk geval op een bepaald moment de EU verlaten. Het zou kunnen zijn dat verlaten tijdelijk nog niet aan de orde is, maar op de lange termijn zal Engeland er gebruik van maken. Het zal het niet nodig hebben om beperkingen te accepteren of Europese wetten, het zal zelfstandig kunnen functioneren.

Psychologisch gezien is dit een land dat op een eiland is gelegen en apart staat, op enige afstand van iedereen. Vanuit geschiedkundig oogpunt is Engeland altijd tegen Europa geweest, dus het heeft niets om op terug te kijken wat een Europese Unie betreft. Het zou beter zijn om onafhankelijk te worden en niet afhankelijk te zijn van de Unie, maar de politici hebben hun eigen overwegingen.

Vraag: Moeten we als gevolg van al deze ontwikkelingen, nog steeds één geheel worden?

Antwoord: Eén geheel kan alleen worden bereikt door middel van Israël en daar ligt het probleem. Uiteindelijk zal het fascisme Europa verenigen en samen zullen ze zich tegen ons keren.

De logica van de Natuur, de krachten die latent in de natuur aanwezig zijn, zal ons hier naar toe leiden, zo niet dan zullen wij erop vooruitlopen door met onze inspanningen de Hoge Kracht en Zijn Goedheid naar onze wereld te brengen.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 6/23/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: