Zijn We Er Blij Mee Dat We In Deze Tijd Leven?

laitman_941Vraag: Voor zover ik het begrijp, vinden belangrijke spirituele ontdekkingen en ontwikkelingen met een zekere regelmaat plaats. Kunnen we zeggen dat de ontwikkeling en de dorst naar spirituele kennis cyclisch is

Antwoord: Ja, er zijn verschillende perioden in de menselijke evolutie die meer of minder intensief zijn, etc.

Wij leven in een heel speciale tijd, het is de hoeksteen van een intense periode van de ontwikkeling van de mens waarin heel zijn ontwikkeling uit het verleden gesystematiseerd is, opgeslagen, de relatie tussen de onderdelen duidelijk is en de geïntegreerde evolutie één noemer heeft verworven: de conclusie dat de wereld nu aan een omkering toe is en moet veranderen van ontvangen naar geven. Daarom maken we nu een heel serieuze stap in de evolutie van de mensheid mee!

Wij moeten de Schepper dankbaar zijn voor de mogelijkheid die Hij ons heeft gegeven, zoals Baal HaSulam het zegt: “Ik ben blij dat ik in een generatie geboren ben waarin het toegestaan is om de Wijsheid van de Waarheid te ontsluiten.”

Wij zijn getuige van steeds grotere veranderingen die in deze tijd plaatsvinden omdat wij implementeren wat Baal HaSulam en Rabash voor ons hebben voorbereid. Wij zijn de zielen die de weg plaveien voor alle andere zielen die op weg zijn naar het paleis van de Schepper, naar hechting aan de Hoge Kracht, naar de beklimming van de 125 niveaus van de Hoge Werelden! Wij bouwen het fundament voor de onthulling van de Schepper.

Wij bevinden ons in de meest kritieke situatie van de totale geschiedenis van de mensheid omdat het de eerste keer is dat wij zulke veranderingen meemaken. Als een straal licht in volslagen duisternis verzamelen zich nu ver van elkaar verwijderde en volkomen verschillende deeltjes, die in de grote duistere ruimte van de alomvattende ziel gebroken en uiteen gedreven zijn, en zij beginnen zich nu te herenigen tot één geheel!

Het is heel vreugdevol dat dit alles samen met ons en voor ons gebeurt, dat wij degenen zijn die dit voorrecht ontvangen! Daarom moeten we ons meer inspannen om in overeenstemming met de ene Schepping te handelen en ermee gelijkvormig te worden.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/17/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed