Strijd Tussen De Tegenstellingen Of Harmonie Daartussen?

laitman_623Vraag: Zijn de zielen op basis van geslacht verdeeld?

Antwoord: De zielen zijn inderdaad op basis van geslacht verdeeld, net zoals de lichamen in deze wereld. Alleen simpele organismen kunnen zowel mannelijk als vrouwelijk functioneren.

In feite begint alles vanuit plus en min, positief en negatief, zelfs op atomair niveau. Het universum is na de Big Bang geschapen en begon uit te zetten toen een kleine Lichtvonk vanuit het Hoge Niveau onze wereld binnendrong.

Deze vonk begon positieve en negatieve natuurelementen voort te brengen, zoals elektronen, protonen, neutronen, enz. Daardoor is de gehele natuur op tegengestelde paren gebouwd waarbij de ene kant niet kan bestaan zonder de andere. Tegelijkertijd bestaat er geen strijd tussen deze tegenstellingen, dit menen we in onze wereld te zien doordat we alleen vanuit egoïstische motieven kijken, maar alles is gevormd uit de juiste verbinding tussen tegengestelde paren.

Daarom moeten we niet denken dat iemand goed of slecht is. We moeten inzien dat onze evolutie, onze vooruitgang en zelfs ons bestaan niet mogelijk zou zijn zonder de juiste samenwerking tussen mannen en vrouwen.

Er is dus geen plaats voor oorlogen tussen de seksen. Er kan geen plus zijn zonder een min, geen positieve kracht zonder een negatieve kracht, geen noordpool aan een magneet zonder een zuidpool. Elk onderdeel van de natuur is gebouwd volgens zijn specifieke tegendeel, want op een andere wijze kunnen de delen niet bestaan.

Als de natuur met al haar innerlijke krachten werkt, ontwikkelen wij ons op een harmonieuze manier, alles in namelijk gebouwd op de harmonie tussen twee staten, polen, en de tegengestelde krachten die daarin aanwezig zijn.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/6/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed