Korte Kabbalah Tips – 21/2/16

Laitman_032_01Vraag: Hoe kunnen we de fysieke en de spirituele wereld integreren?

Antwoord: Deze twee werelden worden in een mens geïntegreerd.

Vraag: Ik ben arts en ik verzacht het lijden van patiënten. Schend ik op deze manier de gedachte van de Schepper omdat een mens door middel van lijden de betekenis van het leven gaat begrijpen en ook zijn egoïstische aard?

Antwoord: Er staat geschreven dat aan de dokter de toestemming is gegeven om te genezen. Het feit dat je het lijden van patiënten verlicht, was vanaf de oorsprong in de gedachte van de Schepper aanwezig.

Vraag: Waarom zegt men dat het denken fysiek is?

Antwoord: Juist omdat het denken de fysieke wereld voor ons bouwt. Onze gehele wereld is één enkele gedachte. Zelfs astronomen en kosmologen brengen naar voren dat zij voelen dat de natuur en de ruimte een gedachte zijn. Alles om ons heen is gedachte.

Vraag: Hoe kan ik van hetzelfde houden als iemand anders? Moet ik hem dat vragen of moet ik hem geven waar hij van houdt?

Antwoord: Dit is ingewikkelder. Allereerst is het aan jou om Tzimtzum Aleph (de eerste restrictie) aan te brengen over jezelf, dit betekent dat jouw gevoelens totaal niet van belang zijn. Dan al ga je gevoelens van boven Tzimtzum Aleph ontvangen. En dan begin je de anderen daarin te voelen.

Vraag: Waarom kan een mens zich zijn vorige levens niet herinneren of bestaan ze helemaal niet?

Antwoord: Eigenlijk zijn er geen vorige levens. In feite zijn het indrukken die zodanig zijn geregistreerd dat wij uiteindelijk tot het goede besluit zullen komen.

Vraag: Hoe kunnen wij de uitdrukking “De Schepper zei” uitleggen, hoe kan Hij spreken als Hij een Kracht is?

Antwoord: Dit is een uitdrukking van Zijn verlangen. Het verlangen van de Schepper wordt onthuld als het schepsel op Hem gaat lijken.

Vraag: Waaruit bestaat de verbinding tussen de fysieke en de spirituele wereld?

Antwoord: De verbinding, of de eigenschap, die de twee werelden met elkaar verbindt, wordt Zeir Anpin genoemd. Zeir Anpin dient als een buis waardoor de energie van de Hoge Wereld naar de lage wereld stroomt en van de lage wereld naar de Hoge Wereld. De Hoge Wereld is Bina, de lage wereld is Malchut en Zeir Anpin bevindt zich daartussen.

Vraag: Is het een kwestie van wennen dat mijn ‘ik’ niet bestaat uit mijn lichaam of moet ik wachten totdat ik dit duidelijk voel?

Antwoord: Dit is iets wat je innerlijk moet gaan ontdekken. Het is niet nodig om erover na te denken en het je voor te stellen. Als je tot de juiste intentie wilt komen, is het aan jou om in een groep te werken volgens de methode van onze workshops. Dan ga je merken dat je verder komt.

Vraag: Waarom voelde ik minder weerstand toen ik voor het eerst in aanraking kwam met religie dan bij de Wijsheid van Kabbalah?

Antwoord: Religie is een egoïstische methode waardoor een mens ‘opgesloten’ wordt in onze wereld. Een mens wordt ertoe aangezet om ten behoeve van zichzelf te werken en vervolgens de Hoge Wereld na zijn dood te bereiken. Kabbalah gaat ervan uit dat een mens door middel van religies – eerst het Jodendom, daarna het Christendom en vervolgens de Islam – zich niet op de juiste manier kan ontwikkelen. De religies werden door mensen in het leven geroepen vanuit een egoïstische houding naar en interpretatie van de Wijsheid van Kabbalah.

Vraag: Als een mens tijdens zijn leven het zesde zintuig niet ontdekt, moet hij dan opnieuw geboren worden op aarde?

Antwoord: Baal HaSulam schreef dat wij ons al in de periode van de Laatste Generatie bevinden. Het is onze taak om ons maximaal in te spannen, dan ligt er een aanzienlijke opgang naar de Hoge Wereld voor ons. Ik nodig iedereen uit om zich bij ons te voegen, we zullen elkaar helpen en samen omhoog rijzen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/21/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: