De Twaalf Stammen Met Elkaar Verenigen

laitman_933Vraag: Waarom spreekt u steeds over de eenheid van het Joodse volk? De twaalf stammen die in het verleden leefden, vermengden zich niet met elkaar. Waar was toen hun eenheid?

Antwoord: Dat is niet belangrijk. De twaalf stammen vermengden zich niet met elkaar omdat dit de manier was waarop zij een eenheid vormden, ondanks hun onderlinge verdeling.

Eenheid kan alleen plaatsvinden boven de innerlijke verdeeldheid uit! Een min kan niet zonder een plus bestaan en een plus kan niet zonder een min bestaan!

Daarom waren degenen die tot de twaalf stammen behoorden in een staat van absoluut evenwicht, hoewel zij zich niet mochten vermengen met elkaar. Dit betekent dat zij op de juiste manier met elkaar moesten samenwerken en zo een evenwichtig systeem moesten creëren.

Het is niet zo dat mensen aan elkaar gelijk gemaakt worden, zij vullen elkaar echter aan en iedereen behoudt zijn eigen individualiteit.

From the Webinar 5/8/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed