Wat Is Het Unieke Van Onze Organisatie?

laitman_269Vraag: Waarin is uw organisatie uniek en waarin verschillend van andere organisaties?

Antwoord: We zijn anders, we verschillen niet alleen van andere groepen en methodes, maar van de gehele mensheid, van de hele aard van deze wereld, want deze is volkomen egoïstisch.

Tegenwoordig wil iedereen in onze wereld controle over anderen uitoefenen en hen verslinden, terwijl wij naar het volgende niveau van onze ontwikkeling willen opstijgen dat we definiëren als liefde en geven. Dit betekent absoluut altruïsme, als een mens daden van geven verricht voor de wereld, en dat niet doet omdat hij zo geboren is – tenslotte zijn we allemaal als egoïsten geboren – maar omdat dit iets is wat de Schepper ons zegt te doen, en niet voor onszelf.

Wij verschillen van alle religies, geloofsovertuigingen en filosofieën, we zijn eraan tegengesteld omdat de Wijsheid van Kabbalah de mens leert hoe hij zich aan de wereld kan wijden door het belangrijkste gebod van de Torah uit te voeren: Heb je vriend lief als jezelf. We moeten eerst ons ik loslaten om dat te kunnen doen.

Het is voldoende om te kijken naar wat er in onze maatschappij gebeurt om te ontdekken dat iedereen daadwerkelijk het belangrijkste gebod van de Torah – het liefhebben van je vriend als jezelf – heeft losgelaten, iedereen maakt zich alleen maar druk over zijn eigen belang. Daarom lijken wij zo vreemd en daarom begrijpt men ons niet.

De Wijsheid van Kabbalah leert een mens hoe hij zijn natuur kan veranderen van ontvangen naar geven en hoe je de Hoge Wereld en de Schepper kunt ontdekken in de eigenschap van geven. Wanneer een mens met de studie begint, begrijpt hij dat nog niet, want zodra hij beseft dat hij tegen zichzelf in moet gaan, voelt hij zich beledigd en kan hij zich tegen ons en de Wijsheid van Kabbalah keren en zelfs onze tegenstander worden.

Daarom zijn er zo weinig mensen die studeren, deze Wijsheid verwerven en de Schepper onthullen.

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed