New Life 601 – Op Zoek Naar Liefde

 

New Life 601 – Op Zoek Naar Liefde

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Nitzah Mazoz

Samenvatting

Iedereen verlangt naar liefde, toch lijkt het onmogelijk om dit te bereiken. Liefde is de verbinding tussen de Kli (vat) en het Licht. Ware liefde betekent dat ik de ander vervul en niet mezelf. Ik vervul hem, het is niet zo dat ik word vervuld door hem.

Om liefde te bereiken is het noodzakelijk om boven ons ego uit te stijgen. Dit kan in een huwelijk zijn of tussen vrienden.

“En je zult je vriend liefhebben als jezelf” (Vajikra19:18 – Leviticus), de Natuur heeft eigenliefde geschapen in mij, het is aan mij om nu te vragen of de Natuur liefde in mij wil bouwen. Ik wil anderen liefhebben zonder enig eigenbelang.

“Liefde bedekt alle overtredingen” (Spreuken 10:12): Als er een Kracht komt waardoor je gecorrigeerd wordt, zie je niet langer de gebreken in anderen. We zullen er niet in slagen om werkelijke liefde te bereiken in relaties als wij de alomvattende regel “En je zult je vriend liefhebben als jezelf” in onze omgeving niet verwerkelijken.

Het is van belang om in onszelf liefde te vinden, niet in partners die kunnen aanvullen wat wij missen, maar dat we het verlangen om lief te hebben vinden.

Liefde wordt gebouwd op concessies, niet op eisen die de één aan de ander stelt. Liefde betekent dat je vreugde beleeft aan concessies. Een mens denkt dat hij gelukkig wordt als hij zichzelf vervult, van zichzelf houdt. Dit is onjuist, het is een totaal verkeerde opvatting. Het is aan ons om te leren hoe we vervuld kunnen worden, correct, eeuwig en volmaakt. Dit kan alleen gebeuren als we anderen liefhebben.

From KabTV’s “New Life #601 – The Search For Love,” 7/30/15

icon for podpress Video: Play Now | Download
icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed