Korte Kabbalah Tips – 2-7-16

laitman_216_01Vraag: Wat voor intentie moet ik hebben als ik uit de Kabbalistische bronnen lees?

Antwoord: Ik hoef maar één intentie te hebben: het unieke van de Hoge Kracht willen ontdekken, de Kracht die niet alleen mijn waarneming van de wereld bestuurt, maar de gehele wereld. Alles is uitsluitend van die Kracht afkomstig, ik moet deze Kracht onthullen en mij er zodanig mee verbinden dat alles wat erdoor aan inzichten in mij gewekt wordt, zal dienen als fasen in de onthulling ervan.

Vraag: Welke kunstvormen helpen ons om de ziel te ontdekken?

Antwoord: Kabbalisten maken alleen gebruik van muziek en poëzie om hun gevoelens uit te drukken.

Vraag: Als een student van een Kabbalist een boek schrijft, staat hij dan dichter bij Kabbalah dan wij of verderaf?

Antwoord: Als we spreken over een echte student van een ware Kabbalist, kan hij zelfs een boek schrijven dat dichter bij je staat, een boek dat voor jou als een brug kan dienen naar meer serieuze boeken. Het is echter altijd goed om de geschriften van Baal HaSulam en Rabash te lezen. Ik beschouw mijn boeken ook als een brug naar de bronnen.

Vraag: Komt er nog een verder commentaar op Het Boek de Zohar?

Antwoord: Ik denk niet dat het nodig is dat er nog enig verder commentaar geschreven wordt, als ik naga hoeveel materiaal er al aanwezig is.

Vraag: Is het waar dat de Hebreeuwse taal een speciale kracht heeft en dat er een wonderbaarlijke energie van uitgaat?

Antwoord: Ik zie miljoenen mensen die Hebreeuws spreken, maar ik zie in hen geen speciale wonderbaarlijke kracht. Er vinden geen wonderen plaats in onze wereld en als iets op een wonder lijkt, komt dat omdat we de oorzaak, de bron ervan, nog niet hebben onthuld.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/7/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: