Bij Een Bron Fris Water

laitman_525Vraag: Zal het voor de komende generaties moeilijker zijn om hun ego te corrigeren?

Antwoord: Voor de komende generaties zal het gemakkelijker zijn om hun ego te corrigeren omdat wij de weg voor hen plaveien. Wij zijn de pioniers, daarom is het voor ons zo moeilijk. Toen ik begon te studeren, waren er geen gemakkelijke boeken over de Wijsheid van Kabbalah. Er waren geen inleidingen en mijn leraren spraken een taal die ik helemaal niet verstond.

Tegenwoordig is alles veel gemakkelijker en eenvoudiger. Er is veel materiaal op de internet site te vinden en alles ligt voor jullie klaar, voor degenen die studeren. Ik hoop dat er nieuwe studenten komen die nieuwe mogelijkheden voor ons zullen openen en ons een grote aanzet zullen geven naar de juiste beschrijving van de Wijsheid van Kabbalah.

Vraag: Mensen die de geschriften van Baal HaSulam lezen begrijpen er niets van, dit betekent dat er geen mogelijkheid is om hem zonder de commentaren te begrijpen.

Antwoord: Toen ik met de studie begon was het evenmin gemakkelijk. Daarnaast had ik het gevoel dat ik fris water dronk, dat ik bij een bron stond die ik niet kon bereiken, maar die druppels fris, koel water op me sprenkelde. Ik kon het water zelf niet bereiken, maar het was fris. Dit gevoel heb ik heel lang gehad.

Mijn leraar zei altijd dat veel penny’s samen een grote som geld vormen, dit betekent dat elke kleine inspanning opgeteld wordt bij een eerder gedane inspanning en dat je daarvoor veel geduld nodig hebt.

Ik had geen groep en geen vrienden die samen met me studeerden. Ik had alleen mijn leraar aan mijn zijde. Enerzijds was het heel moeilijk. Anderzijds realiseer ik me nu echter dat het nodig was om mij op te voeden tot een onafhankelijk individu, een eenling, een Einzelgänger die in het leven verder kon komen zonder daarbij iemand nodig te hebben. Daardoor kan ik nu onafhankelijk zijn.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/16/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: