Antwoorden Voor De Tegenstanders Van De Wijsheid Van Kabbalah

laitman_282_02Vraag: Hoe ziet u de aanvallen op u en de Wijsheid van Kabbalah?

Antwoord: Ik kijk er vanuit vriendelijkheid naar. Het is allerminst vreemd dat de Wijsheid van Kabbalah, na 2.000 jaar verborgen te zijn geweest, met moeilijkheden onthuld wordt en dat er ‘concurrenten’ opkomen die een eenheid vormen vanuit hun totale onwetendheid over dit onderwerp.

Daarom heb ik besloten om het voortouw te nemen met een ‘educatief programma’ over de Wijsheid van Kabbalah en daarin antwoorden te geven, zodat degenen die zich hiertegen uitspreken zullen begrijpen waaruit de essentie van hun tegenwerpingen en hun verzet bestaat.

De antwoorden die ik geef zijn niet van mij, maar van grote Kabbalisten. Het is uiteraard de vraag of zij bereid zijn om iets te willen begrijpen.

De Wijsheid van Kabbalah omvat de gehele schepping, de Hoge werelden en onze laagste wereld met alles wat zich in die werelden bevindt. Bovendien ontdekt men deze hele structuur niet in gedeelten maar als één geheel, de omvang ervan neemt echter geleidelijk toe via 125 niveaus.

Over Kabbalah spreken, kan dus alleen als we de Hoge Wereld begrijpen, als we daarvan niets begrijpen, heeft wat we zeggen geen enkele waarde.

Dus alleen iemand die de Hoge Wereld heeft bereikt, kan over de Wijsheid van Kabbalah spreken, en iemand die deze Wereld niet heeft bereikt kan er helemaal niets van begrijpen en zich er niets bij voorstellen. Hij kan zelfs niet één woord begrijpen van wat er in de boeken van de Wijsheid van Kabbalah is geschreven. Zelfs als hij al 20 jaar studeert, als hij de Hoge Wereld niet heeft onthuld, begrijpt hij niets van Kabbalah.

Maar we leven in een verbazingwekkende tijd! Het blijkt dat zij allemaal kenners zijn van deze wetenschap. Het maakt geen verschil of men gelovig is of niet: op de televisie worden er programma’s uitgezonden over amuletten, talismannen, rode armbandjes en symbolen voor succes. Er wordt gezegd dat dit de Wijsheid van Kabbalah is, zelfs door orthodoxe joden. Het lijkt erop dat op deze manier de wijsheid van het volgende niveau van de mensheid onthuld zal worden.

Filed under: Kabbalah Study, Q&A | Add Comment / Ask Question →

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed