New Life 676 – “Want Is De Boom Van Het Veld Soms Een Mens (…)”

 New Life 676  – “Want Is De Boom Van Het Veld Soms Een Mens (…)”

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Nitzah Mazoz

Er staat geschreven: “Want is de boom van het veld soms een mens (…)” (Dewariem 20:19), er moet echter precies verstaan worden van welk veld een mens afkomstig is. De menselijke maatschappij is gebouwd op onze natuurlijke impulsen, niet op onze kennis die afkomstig is van het niveau Adam (Mens). De Adam in ons is geboren vanuit een drang naar innerlijke ontwikkeling in ons. Het succes daarvan is afhankelijk van de mogelijkheid om gebruik te maken van wat nuttig is, wat schadelijk is te vermijden en deze definities met zorg toe te passen.

Een mens wil zich niet beperkt voelen. Hij voelt dat hij alles heeft, maar in werkelijkheid heeft hij niets. Deze wereld is te klein geworden voor hem, hij wil ontsnappen naar de eeuwigheid en de ware werkelijkheid zien. Als hij de oorzaak wil weten van alles wat gebeurt en de alomvattende natuurwet wil begrijpen, is hij met een hoger, eeuwig veld van kennis verbonden, hij groeit daar als een boom van het veld. Hij haalt voeding uit zijn hoge wortels en ontdekt de volmaakte wet van verbinding die tussen iedereen aanwezig is.

Onze wortels bevinden zich op een hoger niveau dan wij, wij moeten ze tijdens onze ontwikkeling bereiken.

From KabTV’s “New Life #676 – For Is The Tree Of The Field Man,” 1/18/16

icon for podpress Video: Play Now | Download
icon for podpress Audio: Play Now | Download

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed