Hoe De Mensheid Nieuwe Eigenschappen Kan Krijgen

laitman_229Vraag: Hoe kan een gewoon mens op de Schepper gaan lijken?

Antwoord: Door Zijn eigenschappen te krijgen. Alle eigenschappen van de mens staan lijnrecht tegenover de Hoge Kracht. Deze eigenschappen moet hij gaan veranderen.

Alles wat ik in me heb moet ik langzamerhand leren veranderen in het tegenovergestelde, alsof je in een spiegel kijkt. Dat is niet zo moeilijk.

Dan blijkt dat ik niet diep in mezelf hoef te graven en ook niets hoef te leren! Het is namelijk zo dat ik de Schepper niet ken en evenmin Zijn eigenschappen. Daarom moet ik naar een groep mensen toe die dezelfde karakteristieken hebben als Hij – het liefst niet meer dan tien mensen – en een steeds dieper contact met hen gaan krijgen volgens de methode die door de Wijsheid van Kabbalah aan ons wordt uitgelegd.

Dieper met hen in contact komen vindt plaats ondanks onze weerstand, ons wantrouwen en onze vijandigheid, wij veranderen en gaan op de Schepper lijken.

We hoeven onszelf niet te veranderen. De toenadering zal ons vanzelf veranderen. We hoeven alleen maar op zoek te gaan naar een gemeenschappelijke taal. Je kunt je nauwelijks voorstellen hoe gemakkelijk dit werkt. Door de toenadering tot elkaar veranderen we langzamerhand, totdat we volledig op de Schepper lijken.

Vraag: Hoe bereiken we de eigenschappen van de Schepper?

Antwoord: De mensen die de Wijsheid van Kabbalah studeren bereiken dit door hun onderlinge verbinding.

Opmerking: Groepswerk is algemeen bekend bij mensen, bijvoorbeeld door de Anonieme Alcoholisten en de Anonieme Drugsgebruikers.

Antwoord: In veel gevallen heeft groepswerk een positieve invloed en is het een belangrijk middel om uit een moeilijke situatie te komen. In de groepen van degenen die Kabbalah studeren, bestaat de intentie uit het verkrijgen van een unieke eigenschap: worden zoals de Hoge Kracht volgens de studie methode van de Kabbalisten.

Vraag: Is het noodzakelijk dat een mens van het begin af aan een verlangen heeft om op de Schepper te lijken?

Antwoord: Ja, het is nodig om dat verlangen meteen te hebben – juist nu we in deze wereld leven – om de Hoge Kracht, eeuwigheid, heelheid en de volgende staat te onthullen

Vraag: Wat moeten we doen als een mens dit verlangen niet heeft?

Antwoord: Dit verlangen is in iedereen aanwezig, maar dan vaag, afgesloten door een egoïstische laag. Het wordt door de mens verworpen, hij wil er liever niet over nadenken. Waarom zou hij over iets nadenken dat misschien in de toekomst zal gebeuren, wanneer en hoe is ook nog de vraag, bovendien heeft hij nu allerlei andere behoeften. Zo brengt hij zichzelf in verwarring totdat plotseling zijn leven ten einde is en hij overlijdt.

De prachtige gelegenheid om zichzelf aan te pakken is voorbij. Vlak voor zijn dood voelt zo’n mens zich verbitterd over het feit dat hij op deze manier heeft geleefd.

Als we echter volgens de Kabbalistische methode in een groep van tien mensen werken, begint een mens de egoïstische laag schoon te maken, zoals bij een archeologische opgraving. De verbinding die we vroeger hadden in wat we een groep noemden, of in de wereld, bestond uit een gemeenschappelijk egoïsme, maar nu verandert die verbinding in een altruïstische verbinding en liefde voor elkaar. Deze nieuwe eigenschap noemen we de Schepper. Als we deel zijn van zo’n studiegroep is het alsof we omhoog vliegen, op weg naar het volgende niveau van ontwikkeling.

Mensen die studeren hebben niet meer het gevoel dat ze in een lichaam zitten, ze gaan het volgende systeem van het bestaan ervaren, zien en ontdekken. De gehele mensheid moet deze ontwikkeling doormaken omdat we al generaties lang voor dit Doel op deze aarde rondlopen.

From KabTV’s “The Wisdom of Kabbalah and Science” 1/25/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: