De Titel ‘Uitverkoren Volk’ Rechtvaardigen

laitman_281_02Vraag: Ik ben een christen. Al 2000 jaar lang hebben wij in de naam van Jezus Joden vermoord, dat is onze schuld.

Ik ben coördinator van een werkgroep die de joods-christelijke dialoog in Rusland bevordert. We komen samen met de ‘Russisch – Joodse dialoog’ op plaatsen waar massamoorden van Joden hebben plaatsgevonden en we onthullen daar monumenten waarop “Vergeef Ons” staat.

Nu is het de tijd om schuld te bekennen en spijt te betuigen aan het Joodse volk voor wat we gedaan hebben. Nu oogst Europa precies wat het 2000 jaar geleden heeft gedaan, toen de Joden werden verdreven en naar de gaskamers werden getransporteerd. Het is duidelijk dat er een prijs betaald moet worden van berouw en spijt aan het volk Israël, het ‘uitverkoren volk’.

Antwoord: Wat het joodse volk betreft als het ‘uitverkoren volk’, zou ik willen zeggen dat dit toegelicht moet worden. Als ’uitverkoren zijn’ betekent dat we iets moeten verdienen, is dat zeker iets wat de joden moeten doen. Ten aanzien van berouw en het uiten van spijt moeten we allemaal boven onze gemeenschappelijke vijand uitstijgen: het ego, dat werkelijk brandend in ons aanwezig is. Als we dit gaan doen, zullen we voelen dat we ons op een heel ander niveau van ontwikkeling bevinden, dan zal er geen enkele behoefte aan rechtvaardiging zijn.

Wat je nu doet, gaat over natuurlijk menselijk gedrag, maar de Wijsheid van Kabbalah verwelkomt alleen daden die waarachtig gericht zijn op verbinding tussen mensen.

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed