De Mitzva (Gebod) Van Volmaakte Liefde

laitman_572_01De Zohar, “Het Tweede Gebod”, item 198: De tweede Mitzva is onlosmakelijk verbonden met de Mitzva van vrees, het is de Mitzva van liefde, om als mens de Schepper lief te hebben met een volmaakte liefde. Wat is volmaakte liefde? Het is een grote liefde, zoals er geschreven staat: “Richt je levenswandel naar Mij en wees onberispelijk.” Bereshiet 17:1 (Genesis).

Er bestaat voorwaardelijke liefde, die de mens voelt als resultaat van alle goedheid die hij van de Schepper ontvangt (Introduction to The Study of Ten Sefirot, items 66-74), het resultaat hiervan is dat de mens met hart en ziel met de Schepper samensmelt. Hoewel hij in complete volmaaktheid met de Schepper samensmelt, wordt deze liefde beschouwd als onvolmaakt.

Volmaakte liefde is het grootste, alles omvattende, hoogste gebod waar Kabbalisten met ons over spreken. Wanneer wij de gehele schepping beschouwen, is dit het hoogste wat we kunnen bereiken en wat we moeten vervullen. Daarom is dit een Mitzva.

We spreken over voorwaardelijke liefde als ik meer van de gever ga houden wanneer ik meer van hem ontvang. Hieruit blijkt dat ik eigenlijk niet van hem houd, maar van de bron waaruit alle genoegens afkomstig zijn. Als deze bron niets meer geeft, zal ik het contact met deze mens of deze kracht verliezen. Dit noemen we voorwaardelijke liefde, want deze is afhankelijk van het genot dat ik ervaar.

Ik ben van die liefde afhankelijk omdat ik mezelf niet van het genot dat ik ervaar kan scheiden, van het deel in mij dat genoegen beleeft. Ik verdeel mezelf nog niet in twee delen: in de ezel die geniet en de mens die dat differentieert, ziet, zich ervan bewust is en het voelt. De ezel en de mens zijn nog met elkaar verbonden. Daarom voel ik me goed, ik houd van de bron van het genot en als ik me slecht voel, houd ik daar niet van.

Dit is de manier waarop wij allen in deze wereld liefhebben, het begint al bij kleine kinderen die soms zeggen dat mama slecht is als zij niet doet wat ze fijn vinden. Dit is een natuurlijke, directe reactie van het ego en het is van nature zo voor iedereen ten opzichte van alles in het leven. Dit soort liefde noemen we voorwaardelijke liefde, daarom is deze liefde onvolmaakt. Dit hangt samen met het niveau van onze ontwikkeling, we kunnen er niets aan doen.

Natuurlijk is het zo dat we behoefte hebben aan een meer sublieme liefde als we ons verder ontwikkelen. Dan gaat het niet om lekker eten, gemak of andere kleine genoegens, maar over hogere, sublieme, speciale gevoelens. Toch is deze liefde nog steeds afhankelijk van het ontvangen van genot. We zijn geboren met deze vorm van liefde omdat we het verlangen om te ontvangen zijn, we zijn allen als dieren en dat is het punt vanwaar wij beginnen. Daarom hebben we lief waar we van genieten: namelijk van de bron van genot die we voelen.

Het vereist veel werk, grote inspanning en een geschenk van Boven om zich te gaan losmaken van de bron van genot en zich te verbinden met de innerlijke essentie. Het is noodzakelijk dat wij ons niet meer afhankelijk opstellen van het genot dat onze ezel ontvangt, maar de voorkeur geven aan de ware Bron van Genot, aan Zijn eigenschappen die mij geen direct voordeel opleveren, maar op zich waardevol zijn vanwege de Bron ervan. Dan zal het een liefde zijn die niet afhankelijk is van wat ik krijg, maar een liefde die uitsluitend gebaseerd is op wat ik vaststel op basis van de indruk die ik krijg van de sublieme eigenschappen van de Bron, van Zijn bijzondere Verhevenheid, vergeleken met al het overige wat ik me maar kan voorstellen.

From the Preparation to the Daily Kabbalah Lesson 2/10/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed