New Life 687 – De Juiste Zelfkritiek

New Life 687 – De Juiste Zelfkritiek

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Tal Mandelbaum ben Moshe

 Samenvatting

“De dwaas zit met zijn handen over elkaar en kwijnt weg door zelfverwijt (Kohelet 4:5 – Prediker); alles wat er gebeurt wordt door Boven aangereikt, dus wij moeten ons erover verheugen. De Wijsheid van Kabbalah leert ons hoe wij de toekomst kunnen beïnvloeden en dingen kunnen veranderen van een slecht pad naar een goed pad. Het verleden maakt ons niet wijzer, dus het is niet nodig om ons daarin te verdiepen. De gehele mensheid raakt in verval, aangezien het echter niet mogelijk is om het moment dat voorbij is te veranderen, is er geen reden om ons daar nog mee bezig te houden.

Een mens kan voor zichzelf niets verbeteren, hij kan alleen de positieve Kracht van de Natuur aantrekken om tegenwicht te bieden aan het negatieve in zichzelf. Als hij de positieve Kracht aantrekt, hoeft hij in de toekomst nergens bang voor te zijn en “zichzelf verwijten te maken” over het verleden. De kwade kracht in ons is het ego dat alles voor zichzelf wil, de goede Kracht is de Kracht van Geven. Vanaf onze tijd begint er een nieuwe periode in de ontwikkeling van het ego, wij verkrijgen de goede Kracht van de Natuur om te overleven.

Dit is geen fanatieke religieuze benadering, het is juist de meest realistische benadering die er bestaat. Er is een Hoge Kracht waardoor wij bestuurd worden en een mens is verantwoordelijk voor de mate waarin hij de Kracht van goedheid in zijn leven aantrekt. Hij moet zichzelf alleen hierop beoordelen. Ons systeem van Bestuur wordt de ‘ziel’ genoemd, waaraan ik kan afmeten en voelen hoeveel goed en hoeveel kwaad er in mij aanwezig is. Het is uitsluitend mijn verantwoordelijkheid om de goede Kracht in mijn leven aan te trekken, verder hoef ik mij nergens mee bezig te houden.

Ik ben verantwoordelijk voor het volgende moment, niet voor het moment dat voorbij is. In de geavanceerde fysica ontdekt men dat er geen tijd bestaat, alles is slechts relatief ten opzichte van ons, wat in het verleden heeft plaats gevonden is niet onze verantwoordelijkheid, dus we oefenen geen kritiek uit op het verleden. Maar morgen is wél in onze handen en de goede Kracht is de Kracht van Geven en Liefde, deze Kracht is van essentieel belang om te overleven in de verbonden wereld waarin we nu leven. De Kracht van Geven en Liefde verbindt ons met iedereen en plotseling zien wij dat ik de hele wereld ben: het is mijn ziel.

From KabTV’s “New Life #687 – Real Self-Criticism,” 2/4/16

icon for podpress Video: Play Now | Download
icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed