De Groep – Een Magische Spiegel

laitman_934Vraag: Als een mens met een bepaald spiritueel potentieel is geboren, kan hij dat potentieel dan nog overtreffen?

Antwoord: Ieder mens wordt met een bepaald spiritueel potentieel geboren dat groter kan worden door in een Kabbalistische groep te studeren waar hij samen met andere mensen zijn potentieel zal ontwikkelen, met de hulp van de anderen. Iedereen kan zich op een dergelijke manier ontwikkelen.

Wij zijn tenslotte kleine deeltjes van één enkel systeem – Adam geheten – dat in veel kleine stukjes is gebroken. Het is aan ons om deze puzzel weer heel te maken. Als ik op de juiste manier met anderen omga, maak ik samen met hen een deel van deze puzzel heel, een klein fragment. Het resultaat daarvan is dat ik in dat fragment iets kan gaan ervaren van de Hogere Wereld.

Als tien mensen samenkomen en op de juiste wijze met elkaar omgaan, creëren zij een mini-beeld van de Hogere Wereld waarin zij, net zoals in een magische spiegel, die Wereld kunnen ontdekken.

From Lesson in Russian, 12/20/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed