Wat Is De Betekenis Van Het Aardse Leven?

laitman_744Vraag: Als iemand zich in een vorig leven met de wijsheid van Kabbalah heeft bezig gehouden, wat is dan het gevolg daarvan in de volgende incarnatie?

Antwoord: Als iemand in het fysieke leven al een bepaald spiritueel niveau heeft bereikt, betekent dit dat hij niet meer terug hoeft te keren naar een aardse staat.

Maar als hij met betrekking tot andere mensen een speciale taak heeft, kan hij hier terugkeren. Dit is een kwestie van het Hoge Bestuur.

Als iemand zich op een spiritueel niveau bevindt, gaat hij – wanneer hij naar deze wereld terugkeert en zelfs wanneer hij niet terugkeert – in de regel verder met zijn opgang door zich te verbinden met andere delen van de gemeenschappelijke ziel, het alomvattende systeem.

Vraag: Moet hij zich bezorgd maken over het feit dat hij niet terugkeert?

Antwoord: Nee. We moeten goed begrijpen dat we, als we het ware systeem van Bestuur zien, er volkomen mee instemmen; het komt niet in ons op om er iets aan af te doen. We zien dat alles plaatsvindt volgens correcte, rechtvaardige en absolute wetten.

De enige betekenis van het fysieke leven is om het volgende bestaansniveau te ​​bereiken door naar eeuwigheid en heelheid te stijgen terwijl we nog in dit leven zijn.

Ten eerste kan deze staat niet met ons huidige bestaan worden vergeleken.

Ten tweede is onze wereld (“Olam” van het woord “Alama” – verhulling) denkbeeldig. Onze wereld bestaat alleen dankzij de verhulling. Het is alsof het ware beeld van de schepping voor ons verborgen is en dat aan ons iets getoond wordt dat zich in de schaduw bevindt. In feite bestaat onze wereld niet; op het moment dat we onszelf corrigeren, hebben we een staat die we het “aardse leven” noemen niet meer nodig

Bovendien veranderen we onze aardse staat zelfs in dit leven, zonder onszelf ook maar op enige wijze beperkingen op te leggen, zonder ook maar enig risico te lopen en tegelijkertijd bereiken we het volgende hogere niveau. Zolang ons lichaam leeft, bestaan ​​we in twee werelden. En als het lichaam sterft, reageren we hierop met een volledige sereniteit, want we zijn al in die andere wereld.

Zoals mijn leraar Rabash altijd zei: “Net zoals je ‘s avonds een shirt uittrekt en het in de was gooit, zo gooi je je lichaam in de was.”

Vraag: Wat gebeurt er met de fysieke wereld nadat alle zielen met de Schepper verbonden zijn? Hoe zal onze planeet Aarde dan aan ons verschijnen? Zal er geld zijn en zullen er banken en wolkenkrabbers bestaan?

Antwoord: Niets van dit alles zal dan nog bestaan, want onze wereld bestaat alleen in onze verbeelding. Dit is een denkbeeldige werkelijkheid die via onze huidige zintuigen aan ons gegeven is en alleen in ons verlangen wordt geproduceerd. Buiten onze verlangens bestaat deze wereld niet. Er bestaat slechts één alomvattend Licht dat alleen met onze nieuwe zintuigen kan worden waargenomen die zich samen hiermee ontwikkelen.

Van KabTV’s “News met Michael Laitman” 11/1/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: