Waar Gaan Kabbalistische Boeken Over?

laitman_527_04Vraag: Worden Kabbalistische boeken volgens de Joodse traditie geschreven?

Antwoord: Kabbalistische boeken hebben niets te maken met een traditie. Ze geven uitleg over de manier waarop we met andere mensen moeten omgaan en hoe we een relatie tussen deze wereld en de Hoogste Wereld op kunnen bouwen om zo de geheime delen van het universum te ontdekken: alle andere Werelden die ons omringen en besturen.

Dan zullen we in staat zijn om op een omgekeerde manier met ons leven om te gaan. Tegelijkertijd zullen we verder reiken dan de fysieke grenzen van ons korte leven en onze beperkte krachten. We zullen verder kunnen zien dan deze tijd.

Het heeft geen zin om de Wijsheid van Kabbalah aan een traditie te binden. Een Kabbalist kan van Indiase, Arabische, Noorse afkomst zijn of uit Zuid-Amerika komen, ongeacht wie. Het zegt niets over de aardse regels, behalve één: het gaat erom mensen samen te brengen tot één integraal geheel, zoals alles in de natuur .

From the Talk at the Moscow Jewish Cultural Center, 11/24/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: