Man En Vrouw, Eenheid Uit Tegenstellingen

laitman_571_01Vraag: De uitdrukking ‘schepsel’ heeft geen geslacht, noch mannelijk, noch vrouwelijk, is het schepsel een man of een vrouw?

Antwoord: In feite is het schepsel vrouwelijk, want de Schepper schiep een verlangen. De Kracht – het Licht – waardoor dit verlangen geschapen is, is mannelijk.

De Schepper is het mannelijke deel en het schepsel is het vrouwelijke deel. Eén deel kan niets verrichten zonder het andere. Het resultaat daarvan is dat er een mannelijk en een vrouwelijk deel is. Het is onmogelijk voor het Licht om zonder Kli (vat) te bestaan en onmogelijk voor de Kli om zonder het Licht te bestaan, er kan geen plus bestaan zonder min en geen min zonder plus. Daarom is alles op de eenheid van tegenstellingen gebaseerd, daar gaat de Schepping over.

Het schepsel bestond aanvankelijk uit een mannelijk deel dat daarna het vrouwelijke deel heeft geschapen, dit betekent dat het Licht het verlangen heeft geschapen, daarna verandert het verlangen zichzelf om op het Licht te gaan lijken. Het is de essentie van een man en een vrouw in onze wereld om hun spirituele wortel te bereiken en op die plek volgens spirituele wetten te verblijven, in hun onderlinge verbinding. Dan bereiken zij een volmaakte, eeuwige staat van spirituele opgang. Dit is hun doel in deze wereld.

Vraag: Wat is het fundamentele verschil tussen hen?

Antwoord: Er is een onmiskenbaar verschil tussen hen. In onze wereld voelen we niet hoe verschillend ze van elkaar zijn. In wezen bestaat er niets zo verschillend en contrasterend als een man en een vrouw in hun spirituele oorsprong.

Juist dankzij het verschil moeten zij zich daar bovenuit tot één geheel verbinden. In beiden is niets aanwezig wat de ander op spiritueel niveau niet kan complementeren, want spiritualiteit kan alleen bestaan door elkaar aan te vullen.

Ik spreek vanuit het perspectief van de Natuur, vanuit Kabbalistisch perspectief. Ik heb geen belangstelling voor feministische standpunten. Het gaat niet over psychologie, filosofie of een of ander fatsoenlijk of onfatsoenlijk idee of gezichtspunt. Dit is van geen enkel belang en het heeft niets te maken met het kader van waaruit wij werken.

Ik erken de Wijsheid van Kabbalah die ons vertelt over het schepsel, hoe het werd geschapen, hoe het zich heeft ontwikkeld, hoe het in twee tegengestelde delen werd gescheiden en hoe de twee delen die één oorsprong hebben zich eerst van elkaar verwijderen en zich daarna weer verbinden en elkaar aanvullen. Dit zijn de mannelijke en de vrouwelijke delen.

Wij kunnen heel weinig van wat de Wijsheid van Kabbalah ons vertelt aan een man en een vrouw in deze wereld toeschrijven, omdat we heel ver verwijderd zijn van onze gelijkenis met spirituele eigenschappen en onderwerpen. Dit betekent dat wij in spirituele zin noch man noch vrouw zijn, maar iets in het midden daarvan, onbepaald en onvoltooid. We moeten eerst door het gehele evolutionaire proces heengaan, dan zullen we ons realiseren hoe we elkaar kunnen aanvullen en één volmaakt geheel worden. Dit is de betekenis van: gelijkvormig worden aan de Schepper.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/6/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed