Laat Mij De Hogere Wereld Zien

laitman_624_03_0Vraag: Kan een Kabbalist zijn bewustzijn aan anderen onthullen zodat zij ernaar gaan verlangen om anderen lief te hebben zoals hij dat doet?

Antwoord: Hoe zou hij dat kunnen? Dat is absoluut onmogelijk. Hoe kan je wiskunde of geavanceerde natuurkunde aan een klein kind uitleggen? Je moet hem eerst meer leren.

Daarom geven we lezingen en leggen we de structuur van de Hogere Werelden uit, we onderwijzen de theorie echter op een abstracte manier door middel van voorbeelden en diagrammen.

Moet ik je de Hogere Wereld laten zien zodat de hemel zich zal openen en je plotseling het volgende niveau van de evolutie van de materie gaat zien? Met welke eigenschappen zou je dat kunnen waarnemen?

Je moet je egoïstische eigenschappen achter je laten en onthullen wie je eigenlijk bent. De wet “Heb je vriend lief als jezelf” is zodanig dat je jezelf gaat ontdekken en het mogelijk wordt om het volgende niveau van de wereld te zien.

Waarom heeft de Schepper alles zo ingewikkeld en moeilijk gemaakt? Zodat wij nieuwe zintuigen kunnen ontwikkelen om de komende Wereld te ontdekken en wij daar dankzij onze onderlinge verbindingen kunnen binnen treden, maar niet om het fysiek beter te hebben.

Hiervoor moeten we echter eerst een waarnemingssysteem bouwen volgens de coördinaten van de Hogere Wereld. Op een andere manier kan ik het onmogelijk aan je overbrengen.

Eerst moeten we op het volgende niveau innerlijke zintuigen ontwikkelen, dan pas zullen wij dat niveau gaan waarnemen.

From the Talk at the Moscow Jewish Cultural Center, 11/24/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed