Korte Kabbalah Tips

laitman_570Vraag: Hoe kan ik verantwoordelijkheid nemen voor wat ik in deze wereld doe zonder de Schepper iets kwalijk te nemen?

Antwoord: Mijn verantwoordelijkheid kan als volgt samengevat worden: wat er ook is, ik moet al mijn fysieke, morele, spirituele en mentale inspanningen inzetten zodat de groep waar ik deel van uitmaak één geheel wordt.

Vraag: Is het mogelijk om in één leven tot een volledige spirituele verwerkelijking te komen?

Antwoord: Jazeker, waarom hebben we anders deze betrekkelijke korte tijd van leven gekregen? De eerste twintig jaar van ons leven weten we helemaal niet wat we moeten beginnen, de laatste twintig jaar zijn we seniel en in de jaren daartussen hebben we voortdurend problemen.

Het enige wat ons rest is ons inspannen, laten we zeggen een paar jaar van ons leven, dat is voldoende. Als we tot de juiste ophelderingen komen in het leven, besteden we maar drie à vijf jaar aan onze spirituele ontwikkeling.

Vraag: Kunnen we een derde wereldoorlog voorkomen? Het is toch zo dat de Schepper de mensheid liefheeft.

Antwoord: Het is absoluut mogelijk om een ramp te voorkomen. Daarom heeft de Schepper ons een methode gegeven om ons te ontwikkelen, het uiteindelijke Doel, en de kracht om het te bereiken. Hij houdt van degenen die op weg zijn naar het Doel.

Vraag: Wat is lijden vanuit het standpunt van de Wijsheid van Kabbalah gezien?

Antwoord: Vanuit het standpunt van Kabbalah gezien komt er een gevoel van lijden als we ons niet verbonden voelen met anderen.

Vraag: Is het het doel van het leven om iedereen te redden?

Antwoord: Het doel is om de mensheid naar een eeuwige, volmaakte staat te brengen.

Vraag: Wie zouden er een oorlog overleven?

Antwoord: Alleen de mensen die het beste in staat zijn om zich spiritueel te ontwikkelen zouden dit overleven. Dat wil niet zeggen dat ze al in spiritualiteit zijn of er dichtbij zijn. Innerlijk zijn het echter mensen die al dichtbij de verwerkelijking van de Wijsheid van Kabbalah zijn.

De wereld zou ineenstorten volgens heel andere wetten dan we denken. Het betekent niet dat de mensen die het dichtst bij spiritualiteit staan zouden achterblijven en dat de anderen gedood zouden worden. Integendeel, de Tzaddikim (Rechtvaardigen) zouden het eerst gaan.

Vraag: Verdwijnen mijn animale verlangens vanzelf als ik in een groep ben of moet ik proberen om er vanaf te komen?

Antwoord: Je hoeft niet te proberen om ergens vanaf te komen. Kom naar de groep zoals je bent, met al je animale verlangens.

Vraag: Is een mens meester over zijn verlangens?

Antwoord: Ik ben geen meester over mijn verlangens. Ieder moment komen er nieuwe verlangens in me naar boven. Ik kies ze niet uit, het enige wat ik probeer is om er richting aan te geven en erop te letten dat ik er op een correcte manier mee omga. Ik heb er echter geen controle over.

Integendeel, deze Reshimot (informatieve gegevens) komen spontaan in ons op. Ze zijn echter alleen spontaan van aard in de ogen van de mens die ze ervaart, in werkelijkheid is het zo dat ze volgens een speciaal programma worden onthuld. Er is een ‘meetinstrument’ dat elk moment nieuwe Reshimot naar ons toewerpt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/29/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed