Hoe Kunnen We Het Hoge Licht Aantrekken?

laitman_947Vraag: Hoe kunnen we het Hoge Licht aantrekken? Moeten we er luid om roepen, moeten we mediteren?

Antwoord: Je kunt het Hoge Licht alleen aantrekken door middel van je relaties met andere mensen. Nog beter is het om dat te doen in een groep van tien mensen.

Als tussen hen de juiste staat wordt gecreëerd door middel van wederzijdse verantwoordelijkheid, met daarbij de juiste wederzijdse interactie volgens de regels die noodzakelijk zijn voor het bouwen van een spirituele groep, zullen zij in deze verbinding de Hoge Kracht gaan voelen.

Vraag: Wat houdt de verbindende, positieve Kracht in die het ego van de hele mensheid kan overwinnen en geopenbaard wordt in al onze sociale bindingen, zowel persoonlijke als politieke, internationale, et cetera?

Antwoord: Het is heel eenvoudig. Je zou met niemand in conflict moeten zijn, niet met je familie, niet met de maatschappij en ook niet met de staat, je zou je alleen moeten bezig houden met verbinding en eenheid tussen alle mensen.

We moeten tussen ons allen een verbond sluiten dat ons in staat zal stellen om het systeem van het Hoge Bestuur van onze wereld te voelen, de eigenschap van geven te verkrijgen en de Krachten van goedheid en eenheid in de wereld op te wekken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/08/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed