Het Zwarte Punt Wit Maken

laitman_423_02We kunnen de groei van de mens in de spirituele wereld met de maanfases vergelijken, met de nieuwe maan die steeds weer terugkeert. De maan symboliseert Malchut, zij is zwart en schijnt niet, zij komt echter tot correctie door de Ohr Hozer (Terugkerend Licht). De correctie van de maan wordt Kiddush (Heiliging) genoemd, Kodesh betekent ‘Heilig’, dit betekent dat zij naar het niveau van Bina stijgt waardoor zij wit wordt. Door correcties transformeert het zwarte punt elke maand tot een wit punt.

Een Hodesh (Maand) symboliseert Hidush (Vernieuwing), het is niet noodzakelijk dat dit dertig dagen in beslag neemt. We kunnen hierover eveneens spreken wanneer het werk aan onze spirituele Partzuf is verdeeld in Rosh, Toch en Sof, waarbij ieder deel uit tien Sefirot bestaat met een totaal van precies dertig delen. In de tussenliggende tijd kunnen we echter elk moment door vernieuwingen heengaan. omdat we de details die ons contact met de Schepper verhelderen nog niet in elk opzicht hebben ontdekt.

Daarom is het nu het belangrijkste dat we proberen om onszelf tot een Ubar (Foetus) te vormen in de groep. Daarvoor is het noodzakelijk om ons voor te stellen dat de groep de beeltenis van de Schepper heeft, namelijk verbinding en liefde, ik ben de enige die nog moet integreren in de groep. Door middel van de groep zal ik de kracht kunnen vinden die mij zal helpen om me weg te cijferen.

Ten aanzien van alles wat er in het leven gebeurt, moet ik me annuleren, dit betekent echter niet dat ik niets hoef te doen – zoals we soms ten onrechte denken – en dat we onbeweeglijk kunnen gaan zitten mediteren en ons klein maken ten aanzien van iets hogers. Mezelf annuleren betekent: mijn egoïsme buiten spel zetten, het betekent niet dat ik niets meer doe.

Ik moet juist bepaalde handelingen verrichten, en daarvan zijn er vele. Ik moet de strijd aangaan met alle belemmeringen die “Er is geen ander dan Hij” en – zoals er geschreven staat in de Tehillim (Psalmen) 119:68 – “Gij zijt Goed en doet Goed” verbergen. Boven alle verstoringen uit moet ik vaststellen dat alles van de Schepper komt, zowel ikzelf als mijn omgeving.

Er bestaat slechts één zwart punt van waaruit ik dingen ophelder over mezelf en de omgeving, dit punt wil alles zwart maken vanuit het perspectief van mijn egoïsme. Alleen dit zwarte punt moet ik transformeren naar een wit punt en daarbij moet ik gaan begrijpen dat alles komt op gezag van de Schepper, volgens Zijn bevel, op deze manier kom ik verder.

Als we ons op deze manier inspannen en elkaar helpen, zullen we heel snel de staat van Ubar bereiken.

From the preparation to the Daily Kabbalah Lesson 2/16/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed