Het Verschil Tussen Een Groep Kabbalah Studenten En Een Sekte

laitman_934Vraag: Wat is het verschil tussen een groep Kabbalah studenten van tien mensen en een sekte die als doel heeft om haar leden uit te buiten.

Antwoord: Een groep Kabbalah studenten heeft zuivere liefde als basis, in een dergelijke groep gehoorzaam je niet aan mensen die leiding hebben, maar uitsluitend aan het spirituele Doel. Daarom is een mens vrij om er wel of niet bij te horen.

In een sekte daarentegen moet men aan veel voorwaarden voldoen: een sekte is afgebakend, gesloten en heeft een duidelijke ideologie. Hoe dichter men bij de kern van de sekte komt, hoe geheimer zij wordt. Een sekte heeft ook typerende rituelen, zoals gebeden, meditaties, enz. Dergelijke zaken maken geen deel uit van de Wijsheid van Kabbalah.

Een groep Kabbalisten is geen besloten groep. De groep is gebaseerd op het principe van liefde voor elkaar, eerlijkheid, elkaar een warm hart toedragen, wederzijdse betrokkenheid en hulp volgens de principes van Kabbalisten en de Bronnen die bestudeerd worden. Het enige ritueel dat van belang is, is een gezamenlijke maaltijd.

Er zijn geen voorwaarden op het gebied van religie, ras of nationaliteit. Iemand die zich bij de groep wil voegen is welkom en als hij weg wil gaan, is hij daar eveneens vrij in. Alles is open en vrij, al het studiemateriaal staat ter beschikking op internet, in iedere taal. Er is geen enkele belemmering of afscheiding.

De Wijsheid van Kabbalah moedigt de eenheid van de gehele mensheid aan door wederzijdse liefde en goede wederzijdse relaties zonder enige dwang, voor iedereen gelijk en samen met iedereen

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/29/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed