De Weg Naar Het Doel Van De Schepping

Dr. Michael LaitmanTorah, Bamidbar (Numeri) 22:22 – 22:27: 22: God werd boos omdat hij toch mee ging en een engel plaatste zich op de weg om hem tegen te werken, terwijl hij daar op zijn ezelin reed met zijn twee bedienden naast zich. Toen de ezelin de engel van de Eeuwige op de weg zag staan, met een getrokken zwaard in zijn hand, week de ezelin van de weg af en ging het veld in en Bileam sloeg de ezelin om ze weer op de weg te leiden. Toen ging de engel van de Eeuwige op een smal pad tussen de wijngaarden staan met aan weerszijden een muur. De ezelin zag de engel van de Eeuwige, ze drukte zich tegen de muur en knelde de voet van Bileam tegen de muur, waarna hij haar nog meer sloeg. De engel van de Eeuwige was weer verder gegaan en ging nu op een plaats staan zo nauw dat er noch naar rechts noch naar links ruimte was om uit te wijken. De ezelin zag de engel van de Eeuwige en ging liggen, onder Bileam. Bileam werd woedend en sloeg de ezelin met een stok. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

We zien dat de ruimte voor een mens om te bestaan steeds smaller wordt. Eerst is het nog een veld, daarna is het een pad en vervolgens wordt het zelfs een nog smallere plek waar je niet meer doorheen kunt.

Dit duidt op Dinim (oordelen) en op de moeilijkheid om de wetten te handhaven. Eerst gebruikt een mens in alle situaties van zijn leven het ego, zonder enige beperking, dan ontdekt hij geleidelijk hoe het ego hem dichterbij een bepaald besef brengt en leidt het hem, tegen zijn wil in, naar het verwezenlijken van het Doel van de schepping.

We kunnen zeggen dat het ego van een mens hem eerst zijn gang laat gaan, hem verleidt met egoïstisch voordeel en hem ervan verzekert dat hij alles zal krijgen wat hij wil. Dat was ook de wens van Bileam, en zo bleef hij verder lopen met zijn ezel, maar hierna kwam de fase van bewustwording, de beperking van het ego.

De beperking van het ego gebeurt geleidelijk, langs verschillende niveaus: Shoresh, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, waarbij de niveaus steeds smaller worden. Hoe meer het ego tot de verwezenlijking komt, hoe nauwer de omstandigheden worden en uiteindelijk geeft het ego zich over aan het verlangen van de mens en wordt het de basis van waaruit hij al zijn handelingen moet uitvoeren. Dat wil zeggen: hij begint het ego te gebruiken op een aan het ego tegengestelde manier. Het ego is gereed om te worden gebruikt met een intentie van geven, en dus niet langer in de vorm waarin het eerst wenste te functioneren, ten behoeve van zichzelf. Dus de daad van de beperking is er om een mens te laten zien welke richting hij moet opgaan.

Vraag: Is een tijdelijk begrip hiervan voldoende voor een mens?

Antwoord: Al zou hij het niet horen en begrijpen, zijn toenemende leed zal hem wel noodzaken om te luisteren en hem een heldere en duidelijke richting aangeven. We zien hoe de mensheid zich reeds heeft ontwikkeld en hoe ze, vrijwillig dan wel onvrijwillig, wijzer is geworden als gevolg van alles wat er door de eeuwen heen is gebeurd – al gebeurt dit heel langzaam en op een onaangename wijze.

Vraag: Als Bileam naar de stem van de Schepper had geluisterd, zou het dan geen lijdensweg voor hem zijn geweest?

Antwoord: Nee, hij zou alsnog door al dit lijden zijn heen gegaan; het zou anders onmogelijk zijn geweest om vooruit te komen! Baal HaSulam schreef dat er een volkomen correcte weg is en een volkomen incorrecte weg, maar dat de juiste weg tussen beide in ligt, en die weg heet Derech Eretz (De Weg van het Land).
From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 8/12/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: