De Voorspellingen Van De Zohar Voorkomen

Laitman_065Vraag: Hoe kon Het Boek De Zohar alle gebeurtenissen die nu plaatsvinden voorzien terwijl het in de tweede eeuw van onze jaartelling werd geschreven?

Antwoord: Hoewel Het Boek De Zohar tweeduizend jaar geleden werd geschreven, waren de auteurs mensen die alle natuurlijke processen – die in beweging waren geweest en in beweging waren en de mensheid zouden aansturen – voelen.

Deze processen zijn concepten die we langs de as van de tijd leren begrijpen. Maar in feite bestaat er geen tijd in spirituele verworvenheden, als een mens er bovenuit stijgt kan hij alles wat er in de wereld gebeurt van het begin tot het einde zien.

Als een mens gecorrigeerd is en zijn beschaving is gecorrigeerd, hoeven de profetieën die door Het Boek De Zohar worden voorspeld niet te gebeuren. Zonder correctie zullen de strenge krachten van de Natuur op de gehele mensheid druk uitoefenen om ons zo naar correctie te leiden. Daarom beschrijft De Zohar wat er in de wereld zal gebeuren als een mens deze krachten geen halt toeroept.

Momenteel zijn we nog ver verwijderd van de realisatie van harmonieuze onderlinge relaties waardoor het mogelijk wordt om deze harde krachten, die druk uitoefenen op onze ontwikkeling, te verzachten. Daardoor wordt alles wat Het Boek De Zohar tweeduizend jaar geleden heeft voorspeld, bewaarheid.

Met de Hulp van de Schepper zullen we erin slagen om de realisatie van de profetieën van De Zohar te voorkomen.

From KabTV’s “Conversations with Michael Laitman” 12/16/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed