De Schepper, Een Veld Van Goedheid

Laitman_712_03Vraag: Waarom spreekt u over de Hoge Krachten en niet over God, de Wijsheid van Kabbalah gaat toch over de Bijbel?

Antwoord: Het woord ‘Schepper’ verwijst naar de alomvattende Kracht van de Natuur, de Hoge Kracht genaamd, want deze Kracht staat boven alles, in intensiteit, grootsheid en omvang. Het is de Kracht van Goedheid, de Kracht van Geven en Schenken, alles wordt door deze Kracht bepaald en alle kracht die in de natuur aanwezig is, ligt erin besloten.

Wij kunnen deze Kracht ontdekken, leren begrijpen en bereiken. Daarom wordt deze Kracht de Schepper genoemd, Bore, afkomstig van de Hebreeuwse woorden Bo – Re, dit betekent: Kom en Zie. Voordat we dit onthuld hebben, kunnen we niet begrijpen wat de Torah bedoelt, het gaat namelijk niet om geloof.

We moeten leren hoe we de Torah moeten lezen, want deze is geschreven in een taal die heel accuraat en concreet is, tegelijkertijd echter geheim en allegorisch. Daarom is de Torah geen geschiedenis boek, maar gaat het over een code die alleen door het bestuderen van de Wijsheid van Kabbalah ontcijferd kan worden. Het Boek De Zohar is het commentaar op de Vijf Boeken van Mozes – de Torah. Wij kunnen Het Boek De Zohar gaan begrijpen door de Wijsheid van Kabbalah te bestuderen en op die manier kunnen we de Torah leren begrijpen.

Wij gebruiken de naam ‘God’ niet om te voorkomen dat studenten in verlegenheid gebracht worden door associaties met de wijze waarop zij zich vroeger de Hoge Kracht voorstelden, vanuit het idee dat er blijkbaar een God is die gelijkenis vertoont met een mens en ergens boven ons zit, naar ons kijkt, alles ziet en ons bestuurt.

De Hoge Kracht is in ons, tussen ons en vult de gehele ruimte. Dit is het veld waarover we spreken. Het is geen fysiek veld maar een spiritueel veld dat zich in een hogere dimensie bevindt, een veld dat alles bevat en alles beïnvloedt, een veld van Goedheid.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/15/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: