De Executie Van Een Sjiitische Geestelijke

laitman_538Opmerking: De executie van de sjiitische geestelijke Nimr al-Nimr in Saoedi-Arabië leidde tot grote opschudding in de Arabische wereld. Zo heeft een woedende menigte als reactie daarop het gebouw van de Saoedische ambassade in Iran compleet verwoest. Dit leidde ertoe dat de twee landen hun diplomatieke banden hebben verbroken en dat de haat tussen hen nu groter is dan hun gezamenlijke haat tegen Israël.

Antwoord: Interne onenigheden zijn altijd het heftigst en dit conflict is al duizend jaar oud! Het gaat niet om de fundamentele verschillen tussen de sjiieten en de soennieten maar om de wrokgevoelens die zich door de eeuwen heen hebben opgekropt: wie heeft wie kwaad gedaan en wie heeft wie vermoord. Dit alles is stukje bij beetje samengeklonterd tot een woeste brij van haat.

Opmerking: U stelt vaak dat de oorzaak hiervan gelegen is in het verdwijnen van de Soefibeweging.

Antwoord: In het Jodendom is er ook sprake van een splitsing in verschillende religieuze stromingen, omdat het menselijk ego hierbij een rol speelt, het ego dat niet hevig verlangt naar één ondeelbare Schepper waarbij het niet uitmaakt of je hem Allah, God of de Schepper noemt. Het gaat erom dat de Schepper Één is en dus zou je alleen naar Hem moeten verlangen in plaats van je maar te blijven vasthouden aan je onderlinge twisten.

Als wij onze gedachten zouden richten op de ondeelbare Schepper en alleen nog maar verbinding zouden zoeken met Hem en streven naar het bereiken van Zijn niveau, zou alles heel eenvoudig worden. Alle godsdiensten zouden opgaan in één Wijsheid, genaamd Kabbalah, die de onthulling van de Schepper in onze wereld behelst.

Maar om op die manier te handelen, moeten we tegen het ego in werken. Wij kunnen de Schepper alleen onthullen in iets wat contra onze natuur is, alleen niemand wenst dat te doen. We zijn nog eerder bereid om elkaar voortdurend te bevechten dan om onze natuur te veranderen. Het is duidelijk dat binnen het ego blijven het hoogste goed is voor de mens, daar komen alle problemen en conflicten uit voort. Daarom moeten we deze Waarheid onder de aandacht van mensen brengen en haar blijven verspreiden. Zo zorgen we ervoor dat zij geleidelijk aan wennen aan deze Wijsheid en leren we hen om te streven naar het ondeelbare Doel.

Er is ook een ander pad naar het bereiken van de Waarheid, maar dat is een pad van verschrikkingen en oorlog. Hoe lang zal de mensheid nog nodig hebben voordat haar innerlijke groei haar tot wijsheid brengt? Dit gaat zo al duizenden jaren door op dezelfde manier.

Wij moeten deze Wijsheid aan de wereld geven, haar uitdragen en iedereen brengen tot een gemeenschappelijke noemer, want we hebben allemaal Één Schepper.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/4/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed