Aan Wie Behoort Het Land Israël Toe?

laitman_933Opmerking: Onlangs kwam een bekende Egyptische theoloog naar de Universiteit van Haifa om de Arabische studenten aldaar een reeks colleges te geven. In één van zijn colleges stelde hij dat de joden vanuit realistisch oogpunt niet minder recht hebben op de Tempelberg dan de moslims.

Zijn woorden brachten een storm van kritiek teweeg. Studenten schreeuwden hem toe dat hij samenspande met de “zionistische bezetters”. En dit gebeurde allemaal in onze eigen Universiteit van Haifa!

Antwoord: De Israëlische staat doet voortdurend zijn best om degenen die tegen de regering stemmen tevreden te stellen. Wij allen leven hier omdat het de Wil van God is. Ik zie dus geen enkele tegenstrijdigheid tussen de huidige stand van zaken en deze gebeurtenis aan de Universiteit van Haifa, waar vermoedelijk meer dan de helft van de studenten en docenten uit Arabieren bestaat. Ik zou deze instelling één van de grootste Arabische universiteiten willen noemen.

En hoeveel Arabieren denk je dat er studeren aan de religieus-joodse Bar Ilan Universiteit? Wij zijn al lang niet meer degenen die dit land besturen en leiding geven aan het volk. Hieruit kunnen we concluderen dat de juiste educatie en de juiste vraagstelling aan onze kant ontbreekt.

Mensen die een Israëlisch paspoort krijgen, ook niet-Joden, moeten zich als volwaardige staatsburgers voelen, en niet een religieuze oorlog naar een seculiere universiteit brengen. Het mag niet zo zijn dat dat gebeurt, anders moet de overheid zich, net zoals de Arabische staten, een religieuze organisatie noemen.

Arabische studenten krijgen serieus ideologisch onderwijs dat tegen de zionisten gericht is, maar dit is bij de Joden anders. Joden voelen zich niet met hun land of hun volk verbonden, daarom tonen zij geen enkele weerstand. De Joden zien niet in hoe waardevol dit land is. Het land Israël beschikt over een grootse eigenschap: het verbindt op een bepaalde manier mensen met Hogere Krachten.

Dit is de plek in de wereld waar je je spirituele bestemming kan vinden, je bent hier en niet ergens anders volgens het principe van wortel en tak. Het is heel belangrijk om hier te zijn. Iemand die dit begrijpt, voelt dat er geen andere plaats voor hem is op aarde. Dan reageert hij overal anders op en heeft hij het recht om dit land te beschermen.

Iemand zonder die wortels voelt dit niet. In de Zesdaagse Oorlog veroverden wij Jeruzalem, maar door gebrek aan een duidelijke ideologische basis, hebben we nu opgegeven wat we gewonnen hadden omdat het niet belangrijk was voor ons. Alles vloeit zo druppel na druppel van ons weg.

Ik ben er niet op tegen dat het land ook aan de islam toebehoort. Ik ben ertegen dat het land alleen maar tot de islam toebehoort. Israël moet in het algemeen niet toebehoren aan religies, maar gelijkelijk aan alle mensen op aarde. Religies zijn het uitvloeisel van het menselijk egoïsme. We moeten er alles aan doen om alles wat met spiritualiteit te maken heeft uit de invloedsfeer van religieuze overheersing te halen.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 1/4/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed