Ik En De Alomvattende Ziel

laitman_542Vraag: Enerzijds vormen we met elkaar één ziel die verbonden is tot één lichaam. Anderzijds vraag ik me af: wie ben ik met mijn persoonlijke karakter, mijn waarnemingen en mijn gewoonten? Besta ik wel?

Antwoord: Nu besta je alleen met je fysieke zintuigen, zoals elk fysiek lichaam in onze wereld. Als je je werkelijke vorm wilt leren kennen, moet je naar een hoger niveau opstijgen waar je in je werkelijke vorm bestaat, waar je geest is en niet je fysieke lichaam.

Als je dat bereikt, bereik je de Hogere Wereld, een nieuw niveau van bestaan waar je met iedereen verbonden bent, waar jij iedereen beïnvloedt en jij door iedereen beïnvloed wordt, in je gevoelens en gedachten, in een positieve invloed op elkaar.

Daar besta je op een positieve manier waarbij je alle delen van het systeem beïnvloedt, namelijk de individuele zielen die verbonden zijn in één ziel, één systeem.

Baal HaSulam schreef in het artikel ‘600,000 Souls’: “… er bestaat in feite maar één ziel in de wereld, zoals er geschreven staat (Bereshit 2:7, Genesis): “en in zijn neus blies Hij de levensadem.” In alle kinderen Israëls is dezelfde ziel aanwezig, in ieder van hen compleet, zoals in Adam HaRishon, want spiritualiteit is ondeelbaar, kan niet in stukken verdeeld worden, dat geldt alleen voor fysieke objecten.

“Wanneer wij zeggen dat er 600.000 zielen en zielen vonken zijn, lijkt het alsof er een verdeling is door de kracht van het lichaam van ieder mens. Anders gezegd: het lichaam maakt een verdeling en maakt het voor de mens volkomen onmogelijk om de lichtglans van de ziel te ervaren, door de Kracht van de Torah en de Mitzvot wordt het lichaam gereinigd en de gemeenschappelijke ziel schijnt op de mens in de mate waarin het lichaam gereinigd is.”

We bevinden ons in een staat waarin we allemaal met elkaar verbonden zijn in één ziel, er bestaat niets anders dan die ziel. Dit is echter op voorwaarde dat wij deze ene ziel voelen, de onderlinge verbinding. Wij leven in deze verbinding, maar we voelen het niet omdat iedereen de ander haat en door de ander afgewezen wordt

Daardoor voelen we in plaats van één ziel die ons tot één geheel verbindt en waarin we een volmaakt eeuwig leven ervaren, iets anders dat daaraan tegengesteld is: onze wereld. Het woord Olam (wereld) is afkomstig van het Hebreeuwse woord Alama (verborgen).

Het lijkt alsof we in een staat van verborgenheid leven, in het donker, en het lijkt alsof we in een fysieke wereld leven met verschillende niveaus in de natuur: het minerale, vegetatieve en animale niveau en menselijke wezens, we zijn daarin voortdurend in strijd met elkaar. Zo lijkt het tenminste.

We noemen onze wereld een ‘droomwereld’ waarin we in plaats van één ziel het gevoel hebben dat we in een denkbeeldige wereld leven die wij nu voor ons zien. De oorzaak daarvan is dat de kwade krachten het tussen ons voor het zeggen hebben in de vorm van onze verlangens, onze omgang met elkaar en onze relaties.

In de mate waarin we naar goede onderlinge verhoudingen terugkeren, zullen we ontdekken dat deze wereld niet bestaat en dat er alleen één ziel bestaat, waarin wij leven in een volmaakte, eeuwige staat.

From the Israeli Radio Program 103FM 11/18/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed