Hoe Komen We Tot Kennis Over De Spirituele Werelden?

Dr. Michael LaitmanWij bevinden ons in de absolute Kracht van de Natuur waarin alles aanwezig is, een eeuwige Kracht die buiten de tijd bestaat. Daarin is met opzet een lege ruimte gecreëerd, zodat wij erin kunnen leven.

Kabbalisten houden zich niet bezig met het bestuderen van de Hoge Kracht die buiten de ruimte bestaat waarin onze wereld zich bevindt, zij bereiken deze Kracht in onze wereld. Dit is echter alleen mogelijk vanwege hun gelijkheid van vorm met deze Kracht.

Als wij iets willen meten, bouwen we een instrument dat de eigenschappen daarvoor bezit. Om nieuwe eigenschappen te voelen, moeten we ze echter zelf creëren.

Het heeft geen zin om ons gezichtsvermogen te vergroten met behulp van miscroscopen en telescopen en ons gehoor door middel van radar enz. Op die manier zullen we niets bereiken. We moeten innerlijke eigenschappen creëren die gelijkvormig zijn aan de Hogere Wereld.

Hierover spreekt de wijsheid van Kabbalah. Als wij langzamerhand nieuwe eigenschappen creëren, gaan we naast onze wereld de Hogere Wereld voelen. Tegelijkertijd verkrijgen we begrip over waar we zijn, waardoor we beïnvloed worden en hoe we onszelf kunnen veranderen door de Hogere Wereld te veranderen, het gaat niet over passief onderzoeken en studeren.

Het is vergelijkbaar met een mens die in onze wereld wordt geboren, die de wereld langzamerhand bereikt en er tegelijkertijd actief veranderingen in kan aanbrengen. Op die manier kunnen wij –  naast het bereiken van de Hogere Wereld – er ook invloed op uitoefenen. Dit zal alleen een positieve invloed zijn omdat het systeem van onze invloed op de Hogere Wereld zo is gebouwd dat het uitsluitend positieve signalen kan doorgeven.

Daardoor is het onmogelijk om er schade in aan te brengen. De wijsheid van Kabbalah werkt in één richting. In de mate waarin een mens op de spirituele wereld lijkt, kan hij daar een positieve invloed op hebben en daardoor een positieve invloed op onze wereld uitoefenen die onder het gezag van de Hoge Voorzienigheid staat.

Daarom is Kabbalah de wetenschap van het Bestuur van onze wereld door middel van de Hogere Wereld.

Vraag: Wat is het doel van de schepping van onze wereld?

Antwoord: De mens kan het hele systeem van Bestuur bereiken en daardoor de Schepper van dit systeem, namelijk de Hoge Kracht die onze wereld en de Hogere Werelden heeft geschapen en dit alles bestuurt.

De Hogere Wereld bestaat uit vijf werelden, vijf niveaus: Adam Kadmon, Azilut, Beria, Yetzira en Assiya. Al deze werelden worden in vijf verdere niveaus verdeeld, tot aan 125 niveaus. Wanneer wij naar deze niveaus opstijgen, kunnen we onze wereld steeds beter beïnvloeden en ten goede veranderen.

Het belangrijkste is echter dat we tegelijkertijd ook naar een spirituele werkelijkheid kunnen opstijgen die zich boven tijd en ruimte bevindt, boven alle beperkingen van de fysieke wereld uit. Dit is het belangrijkste Doel van de Natuur.

Vraag: Wat is de Hogere Wereld?

Antwoord: De Hogere Wereld is een wereld van Krachten. Onze wereld is ook een krachtenveld, dit is een feit dat door de kwantum fysica aangetoond wordt. Er wordt geen materie ontdekt maar alleen energie en informatie. Daardoor wordt er een veld gevormd waarin krachten en intelligentie verborgen zijn die invloed uitoefenen.

Vraag: Betekent dit dat als een Kabbalist naar een mens kijkt hij energie ziet en geen materie?

Antwoord: Een Kabbalist ziet in alles uitsluitend krachten.

Een dierenarts die een dier onderzoekt, begrijpt bijvoorbeeld dat het dier door instincten wordt aangestuurd. Een psycholoog die met iemand spreekt, begrijpt de krachten waardoor die mens aangestuurd wordt. Zo is het ook met een Kabbalist die een psycholoog of een dierenarts observeert, hij begrijpt waardoor zij en de gehele mensheid aangestuurd worden.

Als een mens het systeem van Bestuur bereikt en begrijpt, komt hij op het volgende niveau van het begrijpen van het universum. Hij gaat op een totaal andere manier naar de wereld kijken. Kabbalah is de wetenschap van het Bestuur van alles wat bestaat, want de schepping is het resultaat van dat Bestuur.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/11/15

 

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed