“Verstoringen” Die Ons Helpen Om Verder Te Komen

Dr. Michael LaitmanHet is voor ons het belangrijkste om te streven naar het Licht, maar op dit punt komen we een aantal verstoringen tegen:

Ten eerste: We realiseren ons niet dat alles wat er met ons gebeurt in ons voordeel is.

Ten tweede: Wij realiseren ons niet dat alles van de Schepper komt.

Ten derde: We realiseren ons niet dat ook onze reactie door de Schepper bepaald wordt.

Ten vierde: We begrijpen niet dat het enige wat wij in onze huidige staat nodig hebben ons streven naar het Licht is, het Licht dat ons verandert, en dat deze verandering alleen plaats kan vinden in de richting van geven.

We moeten dus op de juiste wijze interpreteren wat het Corrigerende Licht is en wat “goed” betekent. Als dit streven correct en constant is, zullen we het Omringende Licht mogen aantrekken en zullen we langzamerhand veranderen en een zekere gelijkvormigheid met de Schepper bereiken.

Het blijkt dat we aan veel voorwaarden moeten voldoen zodat het Corrigerende Licht ons daardoor kan veranderen. We gaan door de voorbereiding heen en bestuderen op die manier de aard van het verlangen om te geven, dan ontdekken we hoeveel dit verschilt van het verlangen om te ontvangen. Door middel van dit innerlijke werk verhelderen we onze verlangens en worden we gelijkvormig aan het Licht.

Als het Omringende Licht komt met al deze condities die eraan vooraf gaan, de zogenaamde “verstoringen”, geeft dit ons de correcte vorm van de Kli waarin we gelijkvormig worden aan de Schepper. Zo komen we stapje voor stapje verder. Bij de volgende stap doen zich opnieuw “verstoringen” voor. Omdat ze zich echter telkens weer in dezelfde stijl herhalen – maar dan met nieuwe verlangens, nieuw werk en nieuwe onderscheidingen – ervaart een mens voortdurend veranderingen

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 2/24/14, Questions and Answers with Dr. Laitman

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: