Onze Egoïstische Verlangens Niet In Aanmerking Nemen

laitman_281_02De Torah, Bamidbar (Numeri) 16:26: En hij sprak tot de gemeenschap en zei: “Ga toch weg van de tenten van deze goddeloze mannen en raak niets aan van wat hen toebehoort, anders zouden jullie omkomen door al hun zonden.”

Mozes doet een beroep op de gemeenschap om niet in hun bestaande verlangens te blijven omdat ze niet gecorrigeerd kunnen worden volgens het principe dat Korach suggereert. Alleen de dood is nu voor hen de correctie. Als zij dood zijn, zullen deze verlangens geen hindernis meer vormen voor de pogingen van het volk om gecorrigeerd te worden en zal het volk daardoor niet naar een lager niveau getrokken worden. Ze zullen eenvoudig niet in aanmerking genomen worden en zullen niet door hen gevoeld worden.

Daarom mag het virus van de egoïstische verlangens de gemeenschap zelfs niet naderen, want na de grote verlangens om te ontvangen die gecorrigeerd willen worden tot de intentie om te geven, kunnen er eigenschappen van een kleinere omvang komen, dat wil zeggen honderd duizenden mensen.

De Torah, Bamidbar 16:27-16:30: En ze trokken zich terug uit de omgeving van de woning van Korach, Dathan en Abiram. Dathan en Abiram waren naar buiten gegaan en stonden aan de ingang van hun tenten met hun vrouwen, hun grote en hun kleine kinderen. Toen zei Mozes: “Hierdoor zullen jullie weten dat de Eeuwige mij stuurt om dit alles te doen en dat het niet van mij uitgaat. Als deze mannen een natuurlijke dood sterven en het lot van ieder mens hun deel zal zijn, dan heeft de Eeuwige mij niet gestuurd. Maar als de Eeuwige een nieuwe scheppingsdaad verricht en de aarde zijn muil openspert en hen met alles wat hen toebehoort opslokt, zodat ze levend in het dodenrijk wegzinken, weet dan dat deze mannen de Eeuwige gehoond hebben.”

Op dat moment wordt het ego onthuld onder de invloed van het Hoge Licht. Het Licht onthult dat de eigenschappen die Korach wilde corrigeren niet gecorrigeerd kunnen worden: je wilt dit corrigeren en dit gebeurt er met je eigenschappen, een hoger niveau beïnvloedt je, maar met betrekking tot dat niveau ben je niet gecorrigeerd, dus de aarde slokt hen op, dit betekent dat het Licht dat op dat niveau werkzaam is je doodt.

Vraag: Waarom zegt Mozes tegen het volk: “Als deze mannen een natuurlijke dood sterven en het lot van ieder mens hun deel zal zijn, dan heeft de Eeuwige mij niet gestuurd. Maar als de Eeuwige een nieuwe scheppingsdaad verricht en de aarde zijn muil openspert en hen met alles wat hen toebehoort opslokt, zodat ze levend in het dodenrijk wegzinken, weet dan dat deze mannen de Eeuwige gehoond hebben.”

Antwoord: Omdat Mozes de hogere eigenschap is. Als het Licht het volk beïnvloedt, wordt hun ego onthuld, de eindigheid ervan, de nederlaag, niet op het animale niveau maar op het niveau van de correctie van de ziel. Over het geheel genomen spreekt de Torah niet over fysieke lichamen maar worden er alleen allegorische vergelijkingen gebruikt.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/20/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed