Kabbalah Is Voor Het Gezin

laitman_551_0Vraag: Wat is de betekenis van het leven voor een vrouw die geen gezin en geen kinderen heeft? Kan zij de betekenis van het leven misschien ontdekken door vervulling te vinden in de maatschappij?

Antwoord: Tegenwoordig stellen de meeste vrouwen deze vraag niet vaak aan zichzelf. Het is de norm om één kind te hebben en het begrip gezin komt steeds meer op losse schroeven te staan doordat het percentage scheidingen in ontwikkelde landen nu boven de 50% ligt.

We zijn tegenwoordig steeds minder goed in staat om een gezin te onderhouden en voor de kinderen te zorgen. Tegelijkertijd heeft een vrouw nog steeds het moederinstinct en het verlangen om kinderen te hebben, hoewel er volgens de statistieken niet zoveel vrouwen meer zijn die dit voelen. Bovendien, als de staat vrouwen niet meer zou aanmoedigen om kinderen te krijgen, zouden er nog minder kinderen zijn.

Ik denk dat niet meer dan 30% van de bevolking het verlangen heeft om kinderen te krijgen. De rest krijgt ze ‘automatisch’ onder de invloed van de sociale druk die ontstaat door de aanname dat het tijd wordt dat ook ik trouw als iedereen kinderen heeft en ik nog niet.

Volgens de wijsheid van Kabbalah moet een mens zich op een normale wijze ontwikkelen: huisvader zijn, kinderen hebben en voor zijn gezin zorgen. Juist vanuit dit framework moet hij spiritueel groeien omdat hij de methode leert van de ware vervulling van alles wat er in deze wereld gegeven wordt.

Vraag: Leidt de wijsheid van Kabbalah niet tot eenzaamheid?

Antwoord: Integendeel, volgens de wijsheid van Kabbalah moet een man getrouwd zijn, kinderen hebben, werken en voor zijn gezin zorgen. De Kabbalistische methode leert hem hoe hij zijn gezin op de juiste manier kan onderhouden en in zijn gezin vele jaren lang vreugde en geluk kan ervaren.

De wijsheid van Kabbalah vertelt ons hoe de wereld zich ontwikkelt en wat door de Natuur bepaald wordt, hoe wij alles op de juiste wijze moeten vervullen, gebruiken en regelen, en ons leven op geen enkele wijze moeten vervormen.

From the Kabbalah Lesson 9/20/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed