De Drie Niveaus Van Eenheid: De Priester, De Leviet En Israël

laitman_933De Torah, Bamidbar 18:1-18:3: De Eeuwige sprak tot Aäron: Jij en je zonen en met jou de familie van je vader dragen de verantwoordelijkheid voor wat verkeerd gaat in het Heiligdom en jij en met jou je zonen dragen de verantwoordelijkheid voor wat verkeerd gaat bij de uitoefening van jullie priesterdienst.

En laat ook je familieleden, de stam Levi, de stam van je vader, met jou naar voren treden en zich bij jou aansluiten en je bij de dienst behulpzaam zijn, als je samen met je zonen vóór de Tent van het Verbond dienst doet.

Ze hebben zich stipt te houden aan de door jou op te leggen taak die op heel de tent betrekking heeft, maar laten ze niet naar voren komen om dienst te doen bij de gewijde voorwerpen en bij het altaar, anders sterven zowel zij als jullie.

Vraag: Wat betekent het dat Aäron en zijn zonen niet bij de gewijde voorwerpen mogen komen?

Antwoord: Het betekent dat je uiterst voorzichtig moet zijn als je bronnen van het Hoge Licht ontdekt die te groot zijn om voor jezelf te ontvangen en je daarbij niet de intentie hebt om aan de hele gemeenschap te geven.

Vraag: Maar andere familieleden en de gehele stam Levi mogen zich wel bij hen voegen.

Antwoord: We spreken niet over een individuele ziel maar over alle zielen samen. In de spirituele wereld bestaat het concept ‘alleen’- dat we in onze wereld kennen – niet. De mensen die als één geheel bij elkaar komen en één worden, vormen in spiritualiteit een kracht met een zeker vermogen.

Daarbij onderscheiden de Levieten zich van de massa doordat ze zich krachtiger met elkaar kunnen verbinden dan anderen, de priesters kunnen zich zelfs in een nog sterkere mate met elkaar verbinden.

Er zijn drie niveaus met betrekking tot de intensiteit van verbinding: dat van de priester, de Leviet en Israël, ieder mens bereikt één van deze drie niveaus.

Vraag: Gaat dit over ieder mens of iedere Jood?

Antwoord: Allereerst gaat het uitsluitend om degenen die eraan werken om spiritueel op een hoger niveau te komen. Zij worden Joden genoemd, dit woord is afkomstig van het Hebreeuwse woord “Yichud” dat eenheid en verbinding betekent.

Verder zijn er geen beperkingen want we zijn allemaal uit Babylonië afkomstig en het resultaat daarvan is dat er geen verschil bestaat tussen een Jood en iemand die geen Jood is, ze kunnen zomaar van plaats verwisselen. Alles is uitsluitend van de mens zelf afhankelijk.

Rabbi Akiva was van geboorte geen Jood en hij werd de grootste leraar van het Israëlische volk. De gehele Torah en alles wat we nu weten, zowel over de fysieke als over de spirituele wereld, is door hem heen gegaan.

Vraag: Kunnen we zeggen dat uiteindelijk iedereen een priester wordt?

Antwoord: Ja, er staat geschreven: En jullie zullen voor Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit heeft niet alleen betrekking op het volk Israël maar op een ieder die dit niveau bereikt. Iedereen moet het hoogste niveau bereiken en opgaan in één geheel.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/3/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed