De Bloei Van Aärons Staf

Dr. Michael LaitmanTorah, Bamidbar (Numeri) 17:21 – 17:23: Mozes besprak dit met de kinderen Israëls en al hun stamleiders brachten hem één staf per stam, voor iedere stamleider, dus twaalf staven en bij hun staven was de staf van Aäron. Mozes legde de staven vóór de Eeuwige in de Tent der Samenkomst. De volgende morgen, toen Mozes de Tent der Samenkomst binnenkwam, zag hij daar de staf van Aäron – voor de stam Levi – in volle bloei! Hij had bloesem voortgebracht, knoppen geschoten en bracht rijpe amandelen voort.

Twaalf staven vertegenwoordigen twaalf delen van de gemeenschappelijke ziel (vier niveaus met drie lijnen). De staf van Aäron bevindt zich dus boven de andere staven.

Uitgedroogde staven symboliseren uitzichtloze paden van vooruitgang en een bloeiende staf symboliseert het pad dat naar het Leven leidt. Daarom moeten allen ernaar streven om Aäron te volgen en hun staven oprapen op voorwaarde dat zij hem volgen.

De gemeenschappelijke ziel bestaat uit de twaalf belangrijkste innerlijke eigenschappen, stammen genaamd. Alles is op symbiose gebouwd, onderlinge verbinding.

De twaalf stammen kunnen zich alleen met elkaar verbinden als ze met Aäron van het huis van Levi zijn verbonden. Daarom geeft de Torah aan wie we moeten volgen.

Alleen Aäron kan als een verbinding tussen tegengestelde eigenschappen dienen. De stam Levi heeft nooit iets voor zichzelf gedaan, zij werken alleen vanuit geven en voor de educatie van het volk. In de mate waarin men zichzelf corrigeert komt een mens verder, dat is mogelijk als resultaat van de leiding en de instructie van de Levieten.

De gehele Torah spreekt over geloof boven de rede, dit is een staat van het volledig wegcijferen van het ego. Als we dichter bij de onthulling van de Schepper komen, komen we op een natuurlijke wijze bij het totale opheffen van egoïsme. Het Licht dat op ons schijnt geeft ons het begrip dat wij het egoïsme niet zijn. Dit maakt het gemakkelijker voor ons.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/27/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: