Op Zoek Naar Correctie

Laitman_931-01De Torah, Bamidbar (Numeri) 16:20 – 16:22: De Eeuwige sprak tot Mozes en Aäron en zei: “Houden jullie je verre van deze gemeenschap, dan zal ik hen in één ogenblik vernietigen.” Toen wierpen ze zich neer en zeiden: “O God, de God die de geest van alle levende wezens kent, als één man zondigt, wilt U dan Uw woede op de gehele gemeenschap koelen?”

Als tegengestelde eigenschappen zoals Mozes en Korach met elkaar strijden in een mens, gaat het niet over het verlangen om ze voor enige tijd uit te sluiten, want dan zullen ze nog steeds gecorrigeerd moeten worden, het gaat over het verlangen om te ontdekken hoe ze nu gecorrigeerd kunnen worden.

Als ze tegengesteld blijken te zijn, niet geschikt voor de intentie van geven en liefde, rijst de vraag: is het werkelijk mogelijk om er iets mee te doen zonder deze tegenstellingen te moeten doden?

Mozes is de eigenschap in een mens die het betreurt dat er nu zoveel egoïstische verlangens die weldra gecorrigeerd zouden kunnen worden, zullen sterven, weggeworpen worden, en hij blijft achter met zijn zuivere eigenschap, de eigenschap van Bina. Wat heeft dit echter voor zin als deze eigenschap niet verbonden is met Malchut dat correctie nodig heeft?

Enerzijds is het goed dat we de tegenstellingen tussen deze eigenschappen ontdekken en het feit dat we niet in staat zijn om ze nu te gebruiken. Anderzijds echter worden ze op een krachtige manier weggeworpen! Is het mogelijk om ze op de een of andere manier te corrigeren?

De eigenschap van Mozes wil dat wij de correctie zo snel mogelijk waar maken. Dat kunnen we zeker ook! Als wij ons nu met elkaar verbinden met een speciaal verzoek aan de Schepper, zal deze MAN (Mayin Nukvin, vrouwelijk water), de Reshimot (‘herinneringen’) naar een hoger niveau brengen en zal de mogelijkheid komen om onszelf op de een of andere manier te corrigeren. In feite corrigeert het gebed – namelijk het juiste verlangen – alles.

Anderzijds, zelfs als het geen resultaat heeft, is de zoektocht op zich, de poging om de Schepper te overtuigen van de noodzaak om deze eigenschappen te corrigeren, een effectieve daad waardoor er veel gecorrigeerd kan worden.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/20/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: