“The Good Ones” Verspreiden Zich Als Een Goed Virus

Laitman_201_01Vraag: HaTovim, “The Good Ones”, van Kabbalah La’am zijn nu al wijd en zijd bekend. Honderden vrijwilligers beschermen kleuterscholen in heel Israël om bij kinderen het gevoel van veiligheid te herstellen en ouders te kalmeren die zich te midden van een golf van toenemende terreur bevinden

Duizenden mensen hebben al op dit initiatief gereageerd en zijn bereid om mee te doen.

Daarbij hebben meer dan een miljoen mensen op Facebook gelezen over de “Good Ones” en het nieuws verspreidt zich zo snel als een virus van goedheid. Hoe kan een lichtstraal zich zo plotseling door onze maatschappij verspreiden die totaal verdeeld is?

Antwoord: Door dit initiatief wordt de Hoge Kracht in het systeem gebracht, want het komt voort uit liefde en de Hoge Kracht is Liefde.

Het blaast de verbindingen tussen mensen nieuw leven in en ze voelen een vitale spirituele energie van heiligheid. Deze heiligheid is liefde, verbinding, rekening houden met elkaar, het is een niet-egoïstisch verlangen om ervoor te zorgen dat iedereen zich goed voelt.

Alles is afhankelijk van de mooie en goede verhoudingen tussen ons, van onze verbinding. Als het hele Israëlische volk met zulke activiteiten van wederzijdse hulp mee zou doen, zouden we niet alleen een eind maken aan deze Intifada, we zouden ook tot volledige vrede met onze buren komen.

We moeten het conflict met de Arabische staten en de Arabieren die in Israël wonen zien als een voorbeeld van het innerlijke conflict dat wij met elkaar hebben, van de verdeling tussen de Joden. Dit is de enige oorzaak, de Torah spreekt daarover. Als je de Torah op de juiste wijze leest, begrijp je dat we alleen door de verbinding tussen de Joden ook de verbinding tussen Joden en Arabieren corrigeren.

Alle heilige boeken spreken in de allereerste plaats over liefde voor anderen en deze liefde moet eerst heersen onder het volk Israël. Dit is de eerste vereiste voor onze correctie. Als we deze liefde naar elkaar zouden vervullen, zouden we meteen voelen hoe alle kwade krachten in de wereld tot rust komen.

Wij brengen die krachten namelijk voort door onze verdeling en de slechte verhoudingen die we met elkaar hebben. Een positieve houding naar elkaar is, anderzijds, de remedie voor alle problemen en zal de wereld naar vrede en rust leiden. Zo eenvoudig werkt het.

De Torah spreekt alleen over de verhoudingen binnen het volk Israël. Als wij onze verhoudingen ten goede veranderen, zou dit de hele wereld beïnvloeden, we zouden hiermee aansluiten op de hele wereld. Uiteindelijk is het zo dat ‘Israël’ ‘Li Rosh’ (mijn hoofd) betekent, de rest van de wereld is het lichaam. Wat zich in het hoofd afspeelt, verspreidt zich door het hele lichaam. Dit is de wet van het spirituele systeem.

Daarom is alles van het Israëlische volk afhankelijk, hierdoor wordt de staat van de hele wereld bepaald. Daarom geven de volkeren van de wereld Israël de schuld van alle moeilijkheden en ze hebben gelijk met hun beschuldigingen. De hele Torah bevestigt dit als we lezen dat alles afhankelijk is van de verhoudingen tussen de Joden die de situatie van de wereld bepalen.

Wat de Torah zegt en wat de volkeren van de wereld ons zeggen, moeten we ons bewust eigen maken, we moeten besluiten dat het tijd is om een begin te maken met onze correctie. Alles wat we moeten doen is liefde bereiken in het volk Israël. De liefde van Israël is verbonden met de Liefde voor de schepselen, verbonden met de Liefde van de Schepper.

From the Israeli Radio Program 103FM 10/18/15

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed