De EU – Via Ellende Naar Geluk

laitman_220In het Nieuws (rg-rb.de): “Het programma dat door de Franse minister van economische zaken, Emmanuel Macron, is voorgesteld, heeft bij de politici van de Europese Unie een schok teweeg gebracht: het Monetaire Verdrag moet worden hervormd in de richting van financiële solidariteit. De rijke landen moeten de arme landen financieren, dit is de enige manier om de Europese Unie te redden.”

“Als de lidstaten niet bereid zijn tot financiële bijdragen binnen het Monetaire Verdrag, kunnen wij de Euro en de Europese Unie wel vergeten. De bijdragen moeten worden gerealiseerd en uitgevoerd in het kader van één begroting voor de Europese Unie waarvan de uitvoering zal worden gecoördineerd door Brussel. Hij verzet zich heftig tegen de ‘orthodoxe’ financiële politiek van Berlijn.”

Mijn commentaar: Er zijn stemmen die pleiten voor meer solidariteit en gelijkheid, dit zal echter niet meer helpen. De Natuur activeert een programma om mensen haar wetten te leren via ‘tegenslagen’, het pad van het lijden. De tijd om de wetten van de Natuur op een vriendelijke wijze te leren begrijpen – het pad van Torah – door de wijsheid van Kabbalah te leren, loopt ten einde. Dit komt omdat wij niet kunnen begrijpen hoe de Natuur zelf op integrale wijze is gebouwd.

Door ernaar te streven om de Gedachte van de Natuur te begrijpen, leren we hoe we correct kunnen handelen, zonder fouten te maken, door de goede instructies van de Kabbalisten.

De oorzaak is dat we ons hebben ‘verzameld’ als een menselijke samenleving op basis van een tegenovergesteld, egoïstisch principe, zodat wij een altruïstisch eenheid (verzameling) niet kunnen begrijpen. Ondertussen wordt onze wereld gemeenschap geleidelijk aan steeds meer integraal en meer verenigd onder de invloed van de verborgen Krachten van de Natuur. Op deze manier worden we mensen die de wereld waarin we leven niet begrijpen, mensen die niet weten hoe ze zich moeten oriënteren.

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed