Tijd Van Beoordeling

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom wordt er gedacht dat Rosh HaShana het begin is van het beoordelen van jezelf?

Antwoord: Het is duidelijk dat er vóór Rosh HaShana een periode is waarin een mens zijn voorbije staten analyseert en ze betreurt, er berouw over toont, huilt en vervolgens om Hulp van Boven vraagt. Zo verzacht hij blijkbaar zijn hart, door het van een hart van steen te transformeren tot een hart van vlees. Dit is volgens de traditie en het belangrijkste is dat hij tot het begrip zal komen dat hij zich op een nieuwe manier tot het leven moet verhouden.

Vraag: Betekent dit dat het gaat over de goede daden waarmee hij het nieuwe jaar moet beginnen, op Rosh Hashana?

Antwoord: Goede daden zijn correcties van het ik, want als hij zichzelf corrigeert, corrigeert hij de wereld. Zo bouwt hij een systeem van wederzijdse integratie en eenheid waarin de Schepper wordt geopenbaard, daarvoor is het nodig om alle substanties van het minerale, vegetatieve en animale niveau naar correctie te brengen, met name het sprekende niveau.

From KabTV’s “Holidays. Rosh HaShana” 8/6/12

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed