Ik Had Het Succes Al In Handen

Laitman_524_01Vraag: Als een student tegen het verlangen van zijn Rav (leraar) ingaat en de spirituele kraan automatisch gesloten wordt, voelt de student dan dat de kraan dicht is of verkeert hij in de illusie dat de kraan nog open staat en dat alles in orde is?

Antwoord: Zo’n illusie is mogelijk.

Vraag: Wat zijn hierbij de aanwijzingen?

Antwoord: Het moet hem duidelijk zijn. Er zijn mensen die denken dat zij in verbinding met de Schepper staan. Zij horen de instructies van de Rav niet en voeren ze niet uit, ze weigeren zelfs om bijvoorbeeld iets eenvoudigs te doen wat met disseminatie te maken heeft en ze verstoppen zich achter allerlei redeneringen. Al die redeneringen hebben met egoïsme te maken, daarom is zo’n mens niet bereid om ze op de juiste manier uit te voeren. Hij heeft de mogelijkheid om het verlangen van zijn Rav, de leraar, te realiseren, maar hij doet het niet.

We kunnen zeggen dat hij tegen de Rav ingaat, maar hij heeft geen verbinding met de Elyon (Hogere). Ik heb het nu niet meer over de verbinding van Ruach Be Ruach (geest tot geest) of van mond tot mond. Daarvoor zou er al een ware devotie nodig zijn. Alleen ‘geluk’ helpt hier. Ik spreek hierbij uit eigen ervaring. Een mens krijgt zoveel mogelijkheden om de spirituele wereld te ontdekken en te bereiken, om dichterbij de Schepper te komen. Hij herkent deze mogelijkheden en de manier om er dichterbij te komen echter niet, ze zijn er schijnbaar niet. Hij mist er eenvoudigweg de gevoeligheid voor!

Als hij later op zijn pad terugkijkt, erbij stilstaat en ervaring heeft opgedaan, is hij verbaasd over wat de Schepper allemaal voor hem gedaan heeft. Want ik had het succes al in handen, er werd zo voor mij gezorgd, ik kreeg zoveel steun en de mogelijkheid om van alles te doen. Ik miste zulke prachtige mogelijkheden en ze zullen niet meer terug komen!

Daarna zullen er in de volgende incarnaties mogelijkheden aan hem gegeven worden, in de volgende situaties, juist hier is de groep heel belangrijk om iedereen te helpen, want niemand is bereid om zich weg te cijferen voor de Rav, dat is zo moeilijk. In mijn gewone leven kan ik gemakkelijk dingen opgeven, zelfs voor iemand die in mijn ogen helemaal niet belangrijk is. Maar hier vereist het veel inspanning. Daarom wordt er een groep aan mij gegeven, die groep eist van mij dat ik het belang vergroot.

En dit alles moet verlopen volgens de kennis van de spirituele wetten en niet vanuit het verlangen om goed te doen, een goede indruk te maken, wel of niet lief te hebben. Wij moeten helemaal geïntegreerd worden in een systeem, er als tandwielen mee verbonden zijn en er ons precies in voegen.

Meer kunnen we niet doen. Als ik op mijn karakter afga, zou ik me opsluiten en me isoleren. Ik dacht ook dat ik dat zou doen: mezelf opsluiten met boeken en me daar grondig in verdiepen. Ik dacht niet dat ik studenten zou hebben en met mensen verbonden zou zijn, maar er is geen keuze.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 2/27/14, Topic of Lesson “Teacher”

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: