De Joodse Feestdagen Zijn Stappen Van Spirituele Opgang En Een Grotere Eenheid Tussen De Zielen

The Jewish Holidays Are Steps of Spiritual AscentEen vraag die ik kreeg: Wat is de Kabbalistische betekenis van de komende Joodse Feestdagen?

Mijn antwoord: Volgens het Scheppingsprogramma bevindt alles wat leeft zich in het proces van de correctie van het geschapen egoïsme, zodat dit aangewend zal worden voor liefde en geven aan mensen en van daaruit aan de Schepper. Er bestaat geen ander doel, geen andere vervulling in het leven. Dit proces bestaat uit vaste handelingen voor correctie: de dagen van de week – en speciale handelingen: op Shabbat en tijdens de feestdagen.

De Torah verdeelt de feestdagen – de speciale handelingen voor correctie – in Hagim (Pesach, Shavuot en Sukkoth) en Moadim. Moadim betekent ‘heilige samenkomsten’, ze zijn heilig omdat ‘geven’ ‘heiligheid’ wordt genoemd. Dit vindt plaats als er speciale correcties worden gemaakt door een grotere eenheid (samenkomst) van zielen, zo bereiken de zielen een speciaal niveau van nabijheid met de Schepper. De grote Kabbalist de ARI beschrijft deze staten tot in detail in zijn boek Ta’amei Mitzvot. In onze tijd zijn er echter geen Moadim omdat er geen Tempel meer is en wij ons niet op het niveau bevinden van de samenkomst der zielen als één enkele ziel.

Daarbij zijn er ook feestdagen die de data van de kalender volgen, die dus de directe toepassing van het programma van correctie volgen. Dit zijn: Shabbat, Rosh Hodesh (de nieuwe maand), Rosh HaShana (het Nieuwe Jaar) en Yom Kippur (de Grote Verzoendag van het egoïsme). Samen zijn er dus vijf perioden van feestdagen: Pesach (in april), Shavuot (in juni), Rosh HaShana (in september), Yom Kippur (in oktober), en Sukkoth (in oktober). Elke feestdag correspondeert met een specifiek niveau op de 125 treden van de ladder van opgang naar de correctie van de ziel, van het egoïstische niveau van onze wereld tot aan de absolute gelijkenis van de ziel met de Schepper: de Wereld van Oneindigheid (Ein Sof).

Al deze speciale dagen zijn staten van opgang, dankzij een speciale verbinding tussen de zielen waarbij de zielen een steeds grotere eenheid bereiken om op die wijze Eén te worden, zoals de Schepper. Alle feestdagen zijn aan ons doorgegeven vanuit de tijd dat het volk Israël zich op een spiritueel niveau bevond en handelingen van correctie uitvoerden naar de voorschriften van de Schepper. In onze tijd echter zijn, in plaats van de correctie van het egoïsme en de vereniging van onze zielen, deze handelingen vervangen door rituele gebedsbijeenkomsten.

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed